Sākums / Norises / 2021

Noslēgušies kārtējie Valsts kultūrkapitāla konkursi. Mērķprogrammā “KultūrElpa “Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja”” dāsnākais finansējums piešķirts biedrībai “Koris “Lōja”” lībiešu kormūzikas jaunradei un koncertuzveduma izveidei – 6680 eiro. Ar gandrīz tikpat lielu summu – 6271 eiro – atbalstīts Līvu (lībiešu) savienības “Līvõd Īt” projekts “Līvu (lībiešu) savienība – solis pretī simtgadei” (savienība savu simtgadi atzīmēs 2023. gadā). Valsts atbalstu saņēmis arī nodibinājums “Ventspils lībiešu apvienība “Rānda””, lai īstenotu iesniegto projektu ““Lībiešu kultūras dienu 2022” satura un nodibinājuma “Ventspils lībiešu apvienība “Rānda”” 2022. gada darbības plāna izstrāde” (1500 eiro).

Kolkas jūrmala. 2021.
Baibas Šuvcānes foto

Kultūras mantojuma 3. konkursā finansējums piešķirts arheologam Eduardam Plankājam, lai īstenotu projektu “Lībiešu Bīriņu Čiekuru un Ikšķiles Kābeļu kapulauka kaulu paraugu 14C datēšana”. Tradicionālās kultūras 3. konkursā atbalstīti trīs projekti: “Nurmorkestõr” mūzikas albums – CD (iesniegusi SIA “Loul”, Renāte Medne), CD “Skandinieki”, ko izdos SIA “Upe tuviem un tāliem”, kā arī Lūžņas laivu mājas 1. etaps, ko īstenos Ieva Ozoliņa (“Piekrastes projekti”).