Sākums / Norises / 2021

Noslēdzies Valsts kultūrkapitāla fonda 2021. gada 1. projektu konkurss. Tajā finansiālu atbalstu saņēmuši vairāki projekti, kas veltīti lībiešu tematikai.

Kultūras mantojuma nozarē finansējumu ieguvis Eduards Plankājs, kurš studē Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē doktora studiju programmā “Vēsture”, projektam “Lībiešu Turaidas Pūteļu kapulauka kaulu paraugu 14C datēšana”. Līdz šim jaunais zinātnieks jau izstrādājis vairākus ar promocijas darba tēmu saistītus pētījumus, analizējot vēlā dzelzs laikmeta suņu līdzapbedīšanas tradīciju lībiešu kultūrā  raksturojot šīs specifiskās apbedīšanas tradīcijas izpausmes, suņu simbolisko nozīmi, veicot suņu biometriskos mērījumus, nosakot patoloģijas (traumas), paleodiētu (seno uzturu), kā arī bioloģisko vecumu. Pētījumu rezultātā gūts priekšstats par suņa lomu lībiešu vēlā dzelzs laikmeta sabiedrībā un mortuārajā kultūrā. Turpmāko pētījumu gaitā plānots paplašināt gan hronoloģiskos, gan ģeogrāfiskos ietvarus, pētot cilvēka un suņa līdzāspastāvēšanas formu, lomu un simbolisma izmaiņas sākot ar akmens laikmetu līdz viduslaikiem.

Tradicionālās kultūras jomā atbalsts sniegts Zanei Ernštreitei un Agnesei Zeltiņai lībiešu kultūrtelpai nozīmīgu cilvēku intervēšanai un dokumentēšanai. Vairākas Zanes intervijas ar lībiešu kultūras darbiniekiem, piemēram, Baibu Dambergu, Ievu Ernštreiti, Zoju Sīli un Helmī Stalti, jau bijušas lasāmas lībiešu kultūras, valodas un vēstures portālā livones.net. Šogad tās papildinās Agneses Zeltiņas fotoattēli.

Teātra nozarē finansējums sniegts biedrībai “Kvadrifrons” lībiešu tēmai veltītas izrādes “Nēmiz pǟl!” veidošanai. “Kvadrifrons” ir nevalstiska, nekomerciāla un institucionāli neatkarīga teātra trupa, ko 2017. gada septembrī dibināja domubiedri Reinis Boters, Klāvs Mellis, Āris Matesovičs, Ance Strazda un Evarts Melnalksnis. Teātra trupa vēlas runāt par cilvēku un sabiedrības attiecībām šobrīd, kritiski izvērtēt pagājušo, aktīvi reaģēt uz notiekošo un veidot vīziju nākotnei, nepiemirstot arī pretrunas, smieklus un asprātības. Sākot ar 2020./2021. gada sezonu, par trupas mājvietu uz laiku kļuvusi bijusī Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Āgenskalnā, Zeļļu ielā 25.

Starpdisciplināro projektu nozarē atbalstu saņēmusi biedrība “Līvõ kultūr sidām” portāla Livones.net darbības turpināšanai.