Sākums / Norises / 2021

Noslēdzies Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) izsludinātais konkurss “Līvu (lībiešu) kultūras mantojuma saglabāšana un tradīciju pēctecības nodrošināšana”. Tika iesniegti astoņu biedrību 11 projekti par kopējo summu 27 817,57 eiro, bet kopējais piešķiramais finansējums bija 15 000 eiro.

Ikgadējā konkursa mērķis ir atbalstīt pasākumus, kuru nolūks ir ilglaicīga līvu (lībiešu) kultūras saglabāšana un stiprināšana. Atbalstāmā prioritāte – ikgadēji un ilgtermiņa pasākumi, kuru rezultātā tiek sekmēta līvu (lībiešu) kultūras ilgtspēja, iesaistot iespējami plašu līvu (lībiešu) kopienu un sabiedrību kopumā.

Koris “Lōja” 2019. gada Lībiešu svētkos. Publicitātes foto

Pieteikumus izvērtēja ekspertu komisijas priekšsēdētāja Latvijas Nacionālā kultūras centra Nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas vadītāja Sarmīte Pāvulēna, komisijas locekles: LNKC Nemateriālā kultūras mantojuma padomes priekšsēdētāja Māra Mellēna, LNKC Nemateriālā kultūras mantojuma eksperte Gita Lancere, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta direktore Laura Turlaja un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika.

Finansējums piešķirts biedrībai “Līvu fonds” lībiešu bērnu grāmatas “Kuldalapš” (“Zeltabērns”) izdošanai un iespiešanai, biedrībai “Mazsalacas draugi” jaunā lībiešu bibliotēkas krājuma atklāšanai Mazsalacā, biedrībai “Līvõ kultūr sidām” portāla Livones.net darbības nodrošināšanai, trim biedrības “Līvu (lībiešu) savienība Līvōd Īt” projektiem: tikšanās ar somu dzejnieci Heli Lāksonenu un dzejnieku un tulkotāju Guntaru Godiņu Mazirbē 24. jūlijā, Reiņa Botera lugas “Nēmiz pǟl! Uz redzēšanos!” (Neatkarīgā teātra trupa “Kvadrifrons”) pirmizrādei Mazirbē 30. jūlijā un koncertprogrammai “Kuolm randõ/Trīs krasti” Lībiešu karoga svētkos Mazirbē 19. novembrī, biedrībai “Koris Lōja” video “Lina nurm” filmēšanai un montāžai, kā arī  projekta “Lībiešu kormūzikas antoloģija” dziesmu tekstu izrunas CD izveidei un ierakstu sesijai Latvijas Radio studijā, tāpat Ventspils lībiešu apvienībai “Rānda” projekta “Lībiešu dzejas atspulgs oriģinālmūzikā” pirmajai kārtai.