Sākums / Norises / 2021

Valsts kultūrkapitāla padome piešķīrusi mūža stipendijas 23 izciliem kultūras un mākslas darbiniekiem par mūža ieguldījumu kultūras un mākslas attīstībā. Viņu skaitā ir arī lībiešu kultūras kopēja un kultūrvēsturisku grāmatu autore Baiba Šuvcāne. Lībiešu kultūras centrs un portāls livones.net priecājas par savas aktīvās autores darba augsto novērtējumu. Mūža stipendijas piešķirtas arī vairākiem ar Lībiešu krastu saistītiem izciliem ļaudīm: fotogrāfam Uldim Briedim, dzejniekam un atdzejotājam Guntaram Godiņam un māksliniecei Helēnai Heinrihsonei, kuras gleznotā altārglezna rotā Kolkas luterāņu baznīcu.

Baiba Šuvcāne grāmatas “Senais lībiešu ciems Kolka” atvēršanas svētkos 2010. gada 11. septembrī.
Zanes Ernštreites foto

Mūža stipendija no 2022.gada janvāra katru mēnesi 185 eiro apmērā tiek maksāta papildus pensijai un citiem ienākumiem un netiek aplikta ar nodokļiem. To izmaksā VKKF no savā budžetā paredzētajiem finanšu līdzekļiem. Stipendija tiek piešķirta konkursa kārtībā, ko izsludina vienu reizi gadā. Tiesības pieteikt pretendentus mūža stipendiju saņemšanai ir Kultūras ministrijai, Kultūras ministrijas iestādēm un kapitālsabiedrībām, Latvijas Radošo savienību padomei, Latvijas Pašvaldību savienībai. Šogad mūža stipendiju konkursam tika pieteikts 81 pretendents.