Sākums / Norises / 2021

Atbalsts lībiešu kultūras projektiem

Ieva Ernštreite

11/05/2021

Kurzemes plānošanas reģions arī 2021. gadā dod iespēju īstenot reģionālu kultūras programmu, kuras finansējumu nodrošina AS “Latvijas valsts meži” ziedojums un Valsts kultūrkapitāla fonda līdzekļi. Programmas mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, saglabāt Kurzemes tradicionālās kultūras un kultūras mantojuma savdabību.

Baibas Šuvcānes foto

Lībiešu kultūras atbalstam finansējums piešķirts biedrības “Danču krātuve” projektam “Lībiešu danču mūzika digitālajā vidē” (EUR 1500), biedrības “Līvu (lībiešu) savienība Līvõd īt” projektam “Jūras malas stāsti. Lībiešu krasts” (EUR 1900) un biedrības “Piekrastes projekti” projektam “Līvu laivu stāsti”. Tas paredz izveidot informatīvu ekspozīciju ar audiovizuāliem un foto elementiem, kas veltīta senajiem līvu laivu meistariem un laivu izgatavošanas tradīcijām (EUR 2240).