Sākums / Norises / 2020

Šovasar iznākusī valodnieces Benitas Laumanes grāmata “Zvejasrīku nosaukumi Latvijas piekrastē” 18. septembrī Liepājā saņēma augstu novērtējumu – Egona Līva piemiņas balvu “Krasta ļaudis”. Šajā liepājnieku rīkotajā konkursā tiek izvērtēta jaunākā latviešu literatūra, kas saistās ar jūras un piekrastes atspoguļojumu un izsaka latviskuma un patriotisma jēgu.

Benita Laumane apjomīgajā apkopojumā, ko izdevis Liepājas Universitātes Kurzemes humanitārais institūts, aprakstījusi tādas zvejniecības leksiski semantiskās grupas kā jūras zveja un zvejasrīki, zvejas piederumi un zvejas apstrāde. Zinātniece vākusi valodas materiālus Latvijas piekrastē 20. gadsimta 60./70. gados, un viņas teicēju skaitā bijuši arī lībiešu zvejnieki, piemēram, Valdis Dišlers Košragā, Voldemārs Andersons Kolkā, Augusts Rozenfelds Melnsilā un citi. Ievadā autore atsaucas uz Andreja Šulca, etnogrāfa Saulveža Cimermaņa un daudzu citu rosinošajām publikācijām.

Pētījums ir noderīgs ne tikai valodniekiem, bet ikvienam, kas interesējas par materiālās kultūras nosaukumu senākiem slāņiem, lai uzzinātu, piemēram, ko nozīmē pīkāt vai pepināt zivis, kas ir vārde, žauds vai akste, ko dara ar plodu un kādos gadījumos lencē.