Sākums / Norises / 2020

Jaunais korespondētājloceklis Valts Ernštreits.
Foto: Zane Ernštreite

Gadskārtējās Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļu vēlēšanas sagādājušas svētku brīdi visai lībiešu saimei. 26. novembrī aizklātās vēlēšanās par vienu no jaunajiem septiņiem korespondētājlocekļiem ievēlēts LU Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits. Prieks, ka zinātnieku saime, kas LZA pārstāv lībiešu valodu un kultūru, kļuvusi vēl spēcīgāka. Par LZA ārzemju locekļiem līdz šim bija ievēlēti Renāte Blumberga (etnoloģija, Somija), kas tagad strādā Lībiešu institūtā par vadošo pētnieci, Karls Pajusalu (valodniecība, Igaunija), Eberhards Vinklers (vēsture, Vācija) un Lembits Vaba (valodniecība, Igaunija).