Sākums / Norises / 2020

9. un 10. oktobrī Ventspilī notiks septītās Lībiešu kultūras dienas. Pasākumi norisināsies Galvenajā bibliotēkā un koncertzālē Latvija.

Lībiešu kultūras dienas Ventspilī aizsāksies piektdien, 9. oktobrī, plkst. 17.00 Galvenajā bibliotēkā, kur kultūras dienu ieskaņas pasākumā atklās Anrija Požarska fotoizstādi Lībiešu kultūrtelpa portretos un notiks dzejnieces Baibas Dambergas jaunās grāmatas Es un cit es atvēršanas svētki.

Fotoizstādes autors – profesionāls fotogrāfs Anrijs Požarskis – ir dokumentējis daudzus lībiešu kultūras notikumus, tostarp ikgadējos Lībiešu svētkus. Viņa fotoattēli izmantoti arī kā ilustrācija Lībiešu kultūrtelpas pieteikumam Nacionālajam nemateriālā mantojuma sarakstam. 2020. gada pavasarī Anrijs Požarskis iesācis veidot portretu sēriju, dokumentējot 12 Lībiešu kultūrtelpas elementu nesēju sarakstā iekļautas personības, kas arī būs skatāmas fotoizstādē.

Savukārt dzejas krājuma Es un cit es autore Baiba Damberga pēc profesijas ir grafiķe, strādā par zīmēšanas un grafikas skolotāju J. Rozentāla mākslas skolā. Viņa ir aktīva lībiešu sabiedriskā darbiniece, lībiešu mākslas izstāžu kuratore un publikāciju par lībiešu mākslu autore, darbojusies lībiešu muzikālā un literārā mantojuma apzināšanā un kopšanā. Jaunais dzejas krājums dzīvi ataino dažādās Baibas Dambergas literārās un valodas šķautnes, ikdienas gaitas un viņas saikni ar lībisko pasauli un personisko lībisko un tāmniecisko mantojumu. Dzejas krājums ir daudzšķautņains arī valodas ziņā – tas atklāj Ziemeļkurzemes valodu bagātību un dažādu valodas pasauļu līdzāspastāvēšanu un mijiedarbību

Lībiešu kultūras dienu ieskaņas pasākumu ar dziesmām kuplinās Ventspils lībiešu ansamblis Rāndalist.

Lībiešu kultūras dienu otrā diena sāksies plkst. 9.00 ar īsu piemiņas brīdi pie lībiešu dzejnieka Jāņa Prinča pieminekļa, bet plkst. 10.00 Ventspils Galvenajā bibliotēkā notiks zinātniski pētniecisko  lasījumu sesija Latvijas Universitātes Lībiešu institūta un draugu stāsti.

Lasījumu sesijā novadpētniece Baiba Šuvcāne stāstīs par visu laiku ievērojamākā lībiešu literāta, kultūras un sabiedriskā darbinieka Kārļa Staltes, kuram šogad aprit 150 gadi, dzīvi un darbiem.

Savukārt Latvijas Universitātes (LU) Lībiešu institūta pētnieki iepazīstinās ar dažādiem priekšmetiem un dokumentiem no LU Lībiešu institūta krājumos nonākušajām lībiešu kolekcijām, kas ir gan unikālas lībiešu kultūras un valodas liecības, gan kalpo kā avoti institūta pētījumos par lībiešu valodu un kultūru.

Plkst. 14.00 Ventspils Galvenajā bibliotēkā notiks Līvõ kultūr sidām (Lībiešu kultūras centra) izdotās Kārļa Staltes dzejas grāmatas Rikāz rānda/Bagātā jūrmala atvēršana un dzejas lasījumi. Grāmatā ir iekļauti 23 Kārļa Staltes dzejoļi 17 mūsdienu latviešu dzejnieku atdzejojumā, pasākuma laikā Kārļa Staltes dzejoļus lībiešu valodā lasīs lībiešu dzejnieki Valts Ernštreits un Baiba Damberga, bet latviešu valodā lasīs to autori – Guntars Godiņš, Raimonds Kiriķis, Inga Pizāne un Kārlis Vērdiņš.

Noslēdzot Lībiešu kultūras dienu pasākumus, sestdien, 10. oktobrī, plkst. 18.00  koncertzālē Latvija  izskanēs koncertstāts Kuolm randõ/Trīs krasti, kurā apvienojas trīs profesionālu lībiešu dzejnieku – Baibas Dambergas, Valta Ernštreita, Kempju Kārļa (Karl Pajusalu) – dzeja līvu valodā ar četru profesionālu mūziķu radītām šīs dzejas sajūtām mūzikā. Katrs skaņdarbs ir stāsts par lībiešu kultūrtelpu – tās valodu, spēku, ietekmi, atbildību, spītību, cerību, maģiju, augstāku mērķi, vienotību, mīlestību, turpināšanos, saglabāšanu un nebaidīšanos no izaicinājuma. Koncertu papildinās arī trīs dziesmas ar Kārļa Staltes vārdiem no dzejas grāmatas Rikāz rānda/Bagātā jūrmala. Koncertstāstu stāstīs mūziķi Staņislavs Judins (kontrabass), Austris Kalniņš (taustiņinstrumenti), Ernests Mediņš (sitaminstrumenti), Elīna Ose (vokāls). Mākslinieciskā vadītāja: Elīna Ose

Lībiešu kultūras dienas Ventspilī rīko nodibinājums „Ventspils lībiešu apvienība Rānda” un Līvu savienības Ventspils nodaļa sadarbībā ar Lībiešu kultūras centru un LU Lībiešu institūtu. Lībiešu kultūras dienas finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Kurzemes plānošanas reģions, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Ventspils pilsētas dome, Ventspils novada pašvaldība un Igors Skoks.

Patiecoties atbalstītajiem, visi pasākumi apmeklējami bez maksas. Ieeja uz koncertstāstu Kuolm randõ/Trīs krasti ar ieejas kartēm, kuras iespējams saņemt, sazinoties pa e-pastu: vlaranda@inbox.lv.

Lībiešu kultūras dienu Ventspilī sadarbības partneri ir Ventspils Galvenā bibliotēka, Ventspils Mūzikas skola, SIA Kurzemes filharmonija un Ventspils Kultūras centrs.

Lībiešu kultūras dienu Ventspilī 2020 mērķis ir popularizēt lībiešu nemateriālo kultūras mantojumu un mūsdienu kultūru, piedāvājot atskatīties uz notikumiem pagātnē, kas ietekmējuši lībiešu nacionālo pašapziņu (zinātniskie lasījumi), iepazīt un dokumentēt lībiešu tradicionālās kultūras izpausmes (ansambļu koncerti, lībiešu kultūrtelpas elementu nesēju portretu izstāde), ieklausīties lībiešu valodas skanējumā un novērtēt lībiešu moderno kultūru (koncerts un dzejas lasījumi), kā arī stiprināt lībiešu kopienas identitātes apziņu.