Sākums / Norises / 2020

Latvijas Rakstnieku savienības mēnešraksta “konTEKSTS” 2020. gada augusta numurā vesels atvērums veltīts lībiešu izcelsmes dzejniecei Baibai Dambergai. Tajā ievietota dzejoļu kopa “Laika mala” no publicēšanai sagatavotā krājuma “Es un cit es” (iznāks oktobrī, atklāšanas pasākumi plānoti Lībiešu kultūras dienās Ventspilī) lībiešu un latviešu valodā, kā arī dzejnieces atbildes uz trim redakcijas jautājumiem:

Baiba Damberga

No kurienes lībiešiem tās košās krāsas, jūrai jau tikai tie zilzaļie pasteļtoņi?

Tas droši vien gēnos – ja ko pasaulē redzēt un veikt, tad aprobežoties vienīgi ar košumu. Ne velti mūsu senči jūrnieki lībiešu sievām no tālām zemēm dāvanās veda košum košus lakatus, lai iznesība nezūd.

Rakstīt dzeju 250 lībiešu tautības lasītājiem ir vēl lielāks izaicinājums nekā rakstīt latviski…

Kā nu ne! Atbildības nasta milzīga, un misijas apziņa nopietna. Tālab atslodzei palaikam atļaujos ko uzrakstīt arī savā dzimtajā tāmnieku (Kurzemes lībiskajā) dialektā.

Vai lībiski ir sarakstīti darbi, kas arī šodien noderētu par paraugu tiem, kas vēlas lībiski rakstīt?

Tā kā šis gads ir lībiešu pazīstamākā un ražīgākā dzejnieka Kārļa Staltes 150. jubilejas gads, tad ieteiktu sākt ar viņa sastādīto ābeci. Lībietim gan literārā parauga visnotaļ nevajag – katrā sēž iekšā dzejnieks un spilgta personība.”