Sākums / Norises / 2019

Projekts “Rāndakēļ min jemākēļ“ lībiešu valodas apguvei

Dženeta Marinska, projekta iniciatore

11/01/2019

Biedrība “Kolkas radošā grupa”, iekļaujoties ANO Ģenerālās Asamblejas pasludinātā Starptautiskā pamatiedzīvotāju valodas gada (2019) norisēs, īsteno projektu “Rāndakēļ min jemākēļ” (Piekrastes valoda – mana mātes valoda) – lībiešu valodas stundas cilvēkiem ar priekšzināšanām, izmantojot moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas, proti, iespēju sazināties tiešsaistē. Projekta īstermiņa mērķis ir uzlabot lībiešu valodas prasmes, ilgtermiņa mērķis – veicināt lībiešu valodas lietošanu un stiprināt lībiešu kopienas identitāti.

Lībiešu valodas nodarbību vada Zoja Sīle.
Foto no Zojas Sīles personiskā krājuma

Mācībām pieteikušies ap 10 cilvēku, kas savulaik apguvuši lībiešu valodu kursos, vasaras nometnēs vai patstāvīgi. Saprotot to, ka valodas apguves interesentu nelielais skaits ir ģeogrāfiski izkaisīti Latvijas robežās un aiz tām, tika nolemts nodarbības organizēt tiešsaistē Skype programmā, kas pieļauj grupveida sarunas, turklāt vienlaikus ir iespējams skatīt arī attēlus un sarakstīties. Nodarbības Skypā notiek katru trešdienu plkst. 19.00. Ir notikušas jau divas no paredzētajām deviņām nodarbībām, tomēr, ja jums ir interese, varat pieteikties pie projekta vadītājas Ilzes Iesalnieces-Brukingas, rakstot uz e-pastu iesalniece.ilze@gmail.com. Nodarbības vada lībiešu valodas zinātāja Zoja Sīle, kurai ir ilggadēja pieredze lībiešu valodas mācīšanā. Paredzētas deviņas nodarbības, tiekoties tiešsaistē reizi nedēļā, un noslēguma pasākums jaunuzceltajā Kolkas Lībiešu saieta namā martā pirmajā pusē, kurā valodas prasmes izrādīs lībiešu valodas stundu klausītāji un tiks aicināts piedalīties ikviens interesents.

Projekts finansiālu atbalstu saņēmis minigrantu programmā SANA 2019, kas ir daļa no projekta “Pilsoniskās sabiedrības tīkls pamatiedzīvotāju valodu atjaunošanai” (Civil Society Network for Revitalising Indigenous Languages), kura īstenošanai apvienojušās sabiedriskās organizācijas no Igaunijas, Somijas un Krievijas un kuru finansiāli atbalsta Ziemeļvalstu Ministru padome. SANA 2019 mērķis ir atbalstīt sabiedrības iniciētas, galvenokārt jaunas un neatkarīgas somugru valodu attīstības un atjaunošanas idejas to tradicionālajās teritorijās. Kopumā minigrantu programmai bija iesniegti 65 projekti, no kuriem 10 tika atbalstīti, tostarp biedrības “Kolkas radošā grupa” iniciatīva. Grantus ieguvušo organizāciju pārstāvji tiek aicināti piedalīties tīklošanas (networking) semināros Somijā – Inari, sāmu kultūras centrā, Krievijā, Ļeņingradas apgabalā – vepsu apdzīvotā teritorijā un Petrozavodskā, Karēlijā. Tajos piedalīsies arī biedrības “Kolkas radošā grupa” pārstāvji.

Par projekta īstenošanas gaitu un rezultātiem turpināsim informēt sociālajos tīklos, pašvaldības mājas lapās www.kolka.lv un www.dundaga.lv

Vairāk par projektu Civil Society Network for Revitalising Indigenous Languages lasīt šeit.