Sākums / Norises / 2019

2. augustā, Lībiešu svētku kultūras dienā, Igaunijas Republikas kultūras ministrs Teniss Lukass bija ieradies ar ministrijas pateicības rakstiem, lai sakarā ar Lībiešu tautas nama 80. gadskārtu sveiktu tos, kuri ilgstoši strādājuši lībiešu valodas, vēstures un kultūras labā.

Igaunijas Republikas kultūras ministrs Teniss Lukass (no labās) un Igaunijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Arti Hilpuss ar pateicības rakstiem Lībiešu tautas namā.
Zanes Ernštreites foto

Pateicības rakstus saņēmēju sarakstā bija: Gundega Blumberga (par ieguldījumu lībiešu publicistiskas attīstīšanā un lībiešu kultūras veicināšanā un popularizēšanā); Renāte Blumberga (par ilgstošo ieguldījumu lībiešu vēstures un kultūras izpētē un popularizēšanā); Saulvedis Cimermanis (par ilgstošo ieguldījumu lībiešu vēstures un kultūras izpētē un popularizēšanā); Baiba Damberga (par lielo ieguldījumu lībiešu kultūras attīstīšanā un popularizēšanā); Ieva Ernštreite (par aktīvo ieguldījumu lībiešu kultūras un sabiedriskās dzīves organizēšanā); Valts Ernštreits (par ieguldījumu lībiešu valodas un kultūras pētniecībā un attīstībā); Ģirts Gailītis (par iepazīstināšanu ar lībiešu muzikālo mantojumu un tā popularizēšanu); Ilmārs Geige (par ilgstošu ieguldījumu lībiešu sabiedriskās dzīves un lībiešu kā Latvijas pamattautas statusa nostiprināšanā); Indra Jaunzeme (par iepazīstināšanu ar lībiešu vēsturi); Gunta Kļava (par ilgstošo iepazīstināšanu ar lībiešu valodu un tās popularizēšanu); Ērika Krautmane (par ilgstošo lībiešu valodas mācību organizēšanu); Rasma Noriņa (par ilgstošo lībiešu vēstures pētniecību un popularizēšanu); Irisa Priedīte (par ilgstošo iepazīstināšanu ar lībiešu kultūru un tās popularizēšanu); Zoja Sīle (par ilgstošo darbu lībiešu muzikālā mantojuma saglabāšanā un lībiešu valodas mācīšanā); Helmī Stalte (par ilgstošo lībiešu kultūras popularizēšanu); Julgī Stalte (par ilgstošu lībiešu kultūras popularizēšanu un attīstīšanu); Baiba Šuvcāne (par ilgstošo ieguldījumu lībiešu kultūras un vēstures popularizēšanā un pētniecībā; Māra Vīgerte (par ieguldījumu lībiešu kultūras attīstīšanā).