Sākums / Norises / 2018

2018. gada 19. un 20. oktobrī notiks sestās Lībiešu kultūras dienas. To pasākumi norisināsies Ventspils Starptautiskajā Rakstnieku un tulkotāju mājā un Ventspils Galvenajā bibliotēkā.

Lībiešu kultūras dienas Ventspilī aizsāksies piektdien, 19. oktobrī, plkst. 17.00 Rakstnieku un tulkotāju mājā, kur notiks ieskaņas pasākums – dzejas vakars. Tajā dzeju lībiešu un latviešu valodā lasīs lībiešu dzejnieki Baiba Damberga un Valts Ernštreits, bet to tulkojumu angļu valodā – bilingvālā lībiešu un angļu krājuma Trillium atdzejotājs Raiens van Vinkls. Dzejas vakaru ar dziesmām kuplinās Ventspils lībiešu ansamblis Rāndalist.

20. oktobrī 10.00 paredzēts īss piemiņas brīdis pie lībiešu dzejnieka Jāņa Prinča pieminekļa, bet 11.00 Ventspils Galvenajā bibliotēkā notiks starptautisko zinātnisko lasījumu sesija Livonica VI „Lībieši: valoda, vēsture, kultūra”. Tajā Ventspils novada pašvaldības informatīvā izdevuma redaktore Marlena Zvaigzne stāstīs par Ventspils novada pašvaldības devumu lībiešu kultūras mantojuma saglabāšanā, Lībiešu kultūras centra vadītāja Gundega Blumberga iepazīstinās ar atjaunotā Līvli pirmajiem gadiem. Jaundibinātā Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits runās par tulkotiem lībiešu vietvārdiem Latvijā, bet Renāte Blumberga no LU Lībiešu institūta atgādinās, kādas bija lībiešu frizūras, apavi un apģērbs 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. Noslēgumā novadpētniece Baiba Šuvcāne vedīs fotoceļojumā pa lībiešu jūrmalas ciemiem.

Noslēdzot Lībiešu kultūras dienu pasākumus, 20. oktobrī 16.00 turpat Ventspils Galvenajā bibliotēkā izskanēs koncerts Ar dziesmām cauri lībiešu ciemiem, kurā piedalīsies Ventspils lībiešu ansamblis Rāndalist, Kolkas lībiešu ansamblis Laula, Rīgas lībiešu ansamblis Līvlist un Salaspils koris Lōja.

Lībiešu kultūras dienas Ventspilī rīko nodibinājums „Ventspils lībiešu apvienība Rānda” un Līvu savienības Ventspils nodaļa sadarbībā ar Lībiešu kultūras centru un LU Lībiešu institūtu. Kultūras dienas finansiāli atbalsta Ventspils pilsētas dome, Ventspils novada pašvaldība un Igors Skoks. Lībiešu kultūras dienu Ventspilī sadarbības partneri ir Ventspils Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja un Ventspils Galvenā bibliotēka.

Tālr. 29646863