Sākums / Norises / 2018

Valsts finansējums lībiešiem

Livones.net

27/05/2018

Noslēdzies Valsts kultūrkapitāla fonda projektu otrais konkurss. Tradicionālās kultūras nozarē finansējums piešķirts trim ar lībiešiem saistītiem projektiem.

Ieva Ernštreite un koris “Lōja”.
Attēls no LS arhīva

Trīs tūkstoši eiro piešķirti Līvu savienībai 2018. gada Lībiešu gadagrāmatas izdošanai. Tikpat lielu finansējumu saņēmis apgāds “Zinātne”, kas izdos Rasmas Noriņas pētījumu “Vidzemes lībiešu dzimtas no 18. gs. līdz mūsdienām: Bisinieki – Hirši – Priediņi – Martinsoni”. Biedrības “Mazirbes draugu kopa” projektam “Lībiešu tautasdziesmas – I kārta”, ko īsteno Lilita Kalnāja, piešķirts 1000 eiro.

Kultūras mantojuma nozarē 204 eiro piešķirti projektam “Kuģa vraka daļu zinātniskā izpēte”, kuru iesniegusi biedrība “Domesnes” un Dženeta Marinska.