Sākums / Norises / 2018

Jauns izdevums par lībiešiem

Livones.net

25/01/2018

Klajā nācis informatīvs izdevums “Lībieši/Līvlizt”. Tā 48 krāsu lappusēs sniegtas īsas, apkopojošas ziņas par Latvijas otro pamattautu, kam bijusi liela nozīme mūsdienu latviešu valodas un kultūras tapšanā.

Buklets iepazīstina ar lībiešu simboliem un svētkiem, ar organizācijām, avotu krātuvēm, ekspozīcijām un pieminekļiem. Daudz uzmanības veltīts lībiešu vēsturei sendienās, arheoloģiskajām liecībām, kā arī notikumiem 20. un 21. gadsimtā.

Izdevums ļauj iepazīt lībiešu valodas īpatnības, vārdus, kas ienākuši latviešu valodā, sniedz priekšstatu par sakāmvārdiem, teikām, ticējumiem, svarīgākajām kalendāra dienām un cilvēkiem, kas apkopojuši lībiešu folkloru. Bukleta veidotāji pievērsuši uzmanību kā tradicionālajām nodarbēm, apģērbam un ēdieniem, tā arī mūsdienu kultūrai – literatūrai, mākslai un mūzikai, turklāt cēluši gaismā tos latviešu rakstniekus, māksliniekus un mūziķus, kas vai nu ir lībiskas izcelsmes, vai arī savos darbos pievērsušies lībiešu tematikai.

Buklets būs noderīgs arī tiem, kas plāno iepazīt Ziemeļkurzemes jūrmalu, – tas koncentrēti izved cauri Lībiešu krastam – kādreizējiem divpadsmit lībiešu zvejniekciemiem, sniedzot īsu ieskatu vēsturē un pastāstot par nozīmīgākajām celtnēm.

Informatīvais izdevums “Lībieši” iznācis latviešu un angļu valodā. To izdevusi Līvu savienība sadarbībā ar Lībiešu kultūras centru, saņemot Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.

Buklets “Lībieši”. 2018.