Sākums / Norises / 2018

24. marts Mazirbē – Līvu savienības kopsapulce

Ieva Ernštreite, Līvu savienības valdes priekšsēdētāja

15/03/2018

24. martā Mazirbē notiks Līvu savienības kopsapulce. Tās ievadā 11.00 pie Lībiešu tautas nama kopā dziedāsim putnu modināšanas dziesmu “Tšītšōrlinkizt”. Senajam modināšanas rituālam ir daudz motīvu, tomēr šoreiz ir svarīgi, lai mostos arī visi tie, kuri būs sabraukuši Mazirbē uz gadskārtējo kopsapulci. Lai mostos jaunam un darbīgam laikam!

Līvu savienības Kolkas, Mazirbes, Rīgas un Ventspils nodaļa vērtēs 2017. gadā paveikto un iepazīstinās ar šīgada iecerēm. Savukārt Līvu savienības valde sniegs pārskatu par kopīgi īstenoto projektu rezultātiem, izvērtēs biedrības darbību, uzklausīs viedokļus un ierosinājumus turpmākajam darbam. Tos gaidām arī tālab, lai vērtētu iespējas lībiešus iekļaut UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma Nacionālajā sarakstā.

Kopsapulces dalībnieki iepazīsies ar sagatavoto un revīzijas komisijas izvērtēto Līvu savienības gada pārskatu, izsakot savu vērtējumu par to balsojumā. Šogad beidzas Līvu savienības valdes priekšsēdētāja un valdes divu gadu pilnvaru termiņš, tādēļ kopsapulce izvirzīs kandidātus biedrības vadītāja amatam, valdei un revīzijas komisijai un apstiprinās tos.

Kopsapulces noslēgumā muzicēs Saldus senioru akordeonistu ansamblis “Akords” Tamāras Paures vadībā.