Sākums / Norises / 2014

Paši labākie lībieši bērnu vasaras nometnē

Ieva Zdanovska, nometnes vadītāja

07/08/2014

1. augusta vakarā ar svinīgajām uzrunām, ar laba vēlējumiem nākotnei, ar prieku un smaidu sejās, ar asarām acīs tika slēgta 22. lībiešu bērnu un jauniešu radošā vasaras nometne „Mierlinkizt 2014”. Vēl tikai 2. augusts ar nometnes dalībnieku uzstāšanos lībiešu svētku atklāšanas ceremonijā un plkst. 15.00 pie lielā zupas katla un atkal jāsaka – uz tikšanos pēc gada.

Nometnes tematika arī šogad bija cieši saistīta ar svētku tematiku: zivis, to ķeršana un gatavošana, zvejnieki, darbi un aktivitātes piekrastes zvejnieku ciemos. Bērni sagatavotajā svētku priekšnesumā ne tikai demonstrēja, kā zivis ķer un nes krastā, kā tās ver un kūpina dūmnamiņā, bet arī, kā ēd pleksti! Nometnes dalībnieki gan dziedāja, gan runāja latviski un lībiski, gan arī gāja rotaļās.

Katru gadu nometnē tiek izvērtēts un apbalvots „Paŗīmi līvli”, kas nozīmē – pats labākais lībietis. Beidzot par tādu kļuva un sevi vārdos un darbos pierādīja Kārlis Oskars Stalts. Interesanti, ka otrās un trešās vietas ieguvēji ir nemainīgi 2011. gada labākā lībiete Eleonora Rieksta un 2013. gada labākā lībiete Alise Pokšāne. Ja viss izdosies, kā plānots, šie jaunieši jau nākamgad startēs nometnē kā brīvprātīgie palīgi skolotājiem un audzinātājiem.

Ļoti liels paldies nometnes pedagogu un audzinātāju komandai un viesiem (Ingai Brīniņai, Dāvidam Ernštreitam, Zojai Sīlei, Ģirtam Gailītim un kora „Lōja” dalībniecēm)! Lai viss izdotos, nozīmīgs ir tieši komandas darbs. Paldies jums, jo mūsu darbs komandā bija izdevies. To novērtē arī vecāki, kuri jau zvana un raksta pateicības vēstules, jo viņu bērni ir sajūsmā par nometnē piedzīvoto.

Taču vislielākos un sirsnīgākos paldies vēlos teikt nometnes atbalstītājiem, bez kuriem nometne nebūtu notikusi. Paldies Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam un nometnes dalībnieku vecākiem, kuri ne tikai sedza dalības maksu, bet arī ziedoja, paldies AS „Ventbunkers” un Igoram Skokam personīgi, paldies SIA „Krauzers” un Andim Arakam personīgi, paldies „MOOZ” un Ērikam Stendzeniekam personīgi, paldies Ievai Ernštreitei, Gaidim Bērziņam un Ojāram Kehrim. Paldies uzņēmumiem SIA ESSA un AS „Dzintars”, kuri par nometnes norisi parūpējās ar materiālu atbalstu.

Ar Dāvida Ernštreita laipnu atļauju vēlos publicēt viņa un nometnes bērnu kopdarbu – uzfilmētos videomateriālus. „Ja es būtu lībiešu ķēniņš” – tāds bija nometnes bērnu mājas darbs.

https://www.youtube.com/watch?v=-Jna02t-3LI
https://www.youtube.com/watch?v=D86gmrAtRzk
https://www.youtube.com/watch?v=Kk_1n6NXhpM
https://www.youtube.com/watch?v=JtAzad9yRYo