Sākums / Norises / 2014

2014. gada 17. aprīlī Ventspils lībiešu kopienas pārstāvji pulcējās uz pēdējo lībiešu valodas nodarbību, lai atskatītos uz septiņos mēnešos iemācīto, pārrunātu vēl neapgūto un apņemtos arī turpmāk meklēt iespējas mācīties lībiešu valodu.

Lībiešu valodas kursus varēja organizēt, pateicoties Ventspils pilsētas domes sniegtajam finansiālajam atbalstam. Kursus organizēja nodibinājums „Ventspils lībiešu apvienība „Rānda””, un tie notika no 2013. gada 17. oktobra līdz 2014. gada 17. aprīlim divas reizes mēnesī ceturtdienu vakaros Ventspils 6. vidusskolā.

Kursus vadīja lībiešu valodas skolotāja Zoja Sīle. Skolotāja nodarbību tēmas veidoja tā, lai noslēgumā valodas apguvēji spētu veidot ikdienā lietojamus īsus stāstījumus, savukārt iegūtos mācību materiālus varētu izmantot arī vēlāk. Nodarbības parasti apmeklēja 10–15 interesentu, lielākoties Līvu savienības Ventspils nodaļas pārstāvji, Ventspils lībiešu ansambļa „Rāndalist” un Ventspils novada līvu kopas „Kāndla” dziedātāji, kā arī citi.  

Lūgta pastāstīt par lībiešu valodas mācīšanu, skolotāja Zoja Sīle citē Ugālē pierakstītu sakāmvārdu: „Akmens, kas rit, nesūno” un saka: „Lībieši saka līdzīgi: ”Se kiv, mis liktõd sōb, sīen sōmalt pǟl äb kazā.” Tātad – uz tā akmens, kurš tiek kustināts, sūna neaug. Zaļajā ceturtdienā, pabeidzot Ventspils lībiešu grupas valodas nodarbības, kopīgi izdarījām secinājumu, ka nodarbošanās ar lībiešu valodu ir ļoti svarīga. Ne tikai tās pētīšana, aprakstīšana, bet arī lasīšana, tulkošana, runāšana tajā. Diemžēl mūsdienās lībiešu valoda zaudējusi sazināšanās funkciju. Taču, kamēr Ventspils lībiešu aktīvākajiem pārstāvjiem nepazudīs vēlēšanās kustināt savu senču valodu , t.i., dziedāt lībiešu dziesmas ansambļos „Rāndalist”, „Kāndla”, lasīt un tulkot tekstus, sastādīt krustvārdu mīklas, vienmēr apgūt kaut ko jaunu, lībiešu valoda ar sūnu neapaugs.”

Lībiešu valodas nākotne ir to cilvēku rokās, kuri to vēlas mācīties, kuri vēlas mācīt šo valodu un kuri palīdz šīm vēlmēm īstenoties. Nodibinājums „Ventspils lībiešu apvienība „Rānda”” sirsnīgi pateicas visiem lībiešu valodas kursu apmeklētājiem par ieinteresētību, skolotājai Zojai Sīlei par ieguldīto sirdsdarbu, Lībiešu kultūras centram un Lībiešu vasaras universitātes organizatoriem par atbalstu, Ventspils 6. viduskolai par iespēju izmantot telpas nodarbībām, Ventspils pilsētas domei un personīgi Aivaram Lembergam par piedāvājumu finansēt lībiešu valodas nodarbības.