Sākums / Norises / 2011

LĪBIEŠU KULTŪRA HELSINKOS

Renāte Blumberga

24/11/2011

Izstādē, kura būs atvērta līdz Ziemassvētkiem, piedalās Baiba Damberga, Valts Ernštreits un Lilita Līce. Viņu darbus iespējams arī iegādāties. Izstādes apmeklētāji var nopirkt arī uzņēmuma „NicePlace” suvenīrus ar lībiešu tematiku un mākslinieka Viestura Ozoliņa darinātās lībiešu nacionālās zivs – butes – figūriņas. Ar māksliniekiem un viņu darbiem apmeklētājus iepazīstināja Valts Ernštreits.

Pasākuma otrajā daļā notika Igaunijā iznākušā rakstu krājuma „Lībieši: vēsture, valoda un kultūra” atvēršanas svētki Somijā. Ar grāmatu klātesošos iepazīstināja tās sastādītāji un redaktori Renāte Blumberga, Tapio Mekeleinens un Karls Pajusalu. Pasākuma dalībnieki tika informēti par divvalodu dzejas krājumu „Kā iznirst lībieši” un V. Ernštreita monogrāfiju „Lībiešu rakstu valoda”. Tā kā vakarā piedalījās arī viens no dzejas krājuma autoriem Olli Heikonens, klātesošajiem bija iespēja noklausīties viņa dzejoli „Lībiešu krasts” autora lasījumā somu valodā un atdzejotāju izpildījumā lībiešu (V. Ernštreits) un latviešu (R. Blumberga) valodā. Vakara noslēgumā viesi noskatījās Vahura Laiapeas dokumentālo filmu „Profesora Vītso lībieši”.

Vakaru organizēja Tuglasa biedrība (Tuglas-seura), Starptautiskā lībiešu draugu biedrība un Lībiešu kultūras centrs. Pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja arī Latvijas vēstnieks Somijā Juris Bone.

Publikācija sagatavota ar LR Kultūras ministrijas atbalstu.