Sākums / Norises / 2006

JAUNRADES NOMETNE LĪBIEŠU 3 X 3

Lilita Kalnāja

18/07/2006

No 23. līdz 29. jūlijam Mazirbē pirmo reizi notiks lībiešu vecvecāku, vecāku un bērnu jaunrades nometni „Lībiešu 3×3″.

Tās mērķis ir stiprināt paaudžu saites un ģimeņu kopības izjūtu, uzturēt dažādās paaudzēs etnisko pašapziņu, veicināt un atbalstīt lībiešu kultūras, valodas un kultūrvēsturiskā mantojuma nodošanu jaunajai paaudzei.

Tā kā nometnes dalībnieku skaits ir ierobežots – plānots uzņemt 30 dalībniekus, tad nometnes organizators ĪUMSILS sadarbībā ar Līvu savienību un pašvaldībām organizēja dalībnieku atlases radošo rakstu darbu konkursu. To tematika bija etniskā identitāte, dzimtas sakņu izzināšana, mantojums un valoda. Nometnes darbs būs organizēts tematiskās dienās: ģimeņu, seno amatu, mūzikas un tradīciju diena, kā arī sadziedāšanās, Līvu svētkus gaidot. Nometnes darbu vadīs Brigita Zakare.