Sākums / Norises / 2006

No 3. līdz 6. augustam Ziemeļkurzemē un Rīgā norisinājās Baltijas somu mazāk lietoto valodu un reģionālo valodu Ziemeļvalstu-Baltijas-Krievijas tīkla seminārs. Šī zinātniskā sadarbības tīkla darbībā piedalās septiņas universitātes no Ziemeļvalstīm, Igaunijas un Krievijas, kā arī sabiedriskās institūcijas, kas nodarbojas ar mazāk lietoto Baltijas somu valodu jautājumiem.

No katras universitātes tīkla pasākumos piedalās piecu cilvēku delegācija, kas sastāv no attiecīgās Baltijas somu valodas profesoriem, pasniedzējiem un augstākā līmeņa studentiem (maģistrantiem un doktorantiem).

Semināra dalībnieki tikās ar Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Līvu/lībiešu lietu nodaļas vadītāju Viju Virtmani, Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultātes dekānu Edgaru Ošiņu un Somugru studiju bakalaura programmas vadītāju Andru Kalnaču. Tāpat semināra programmā bija iekļauts lībiešu svētku apmeklējums Mazirbē un tikšanās ar lībiešu valodas runātājiem, pētniekiem un pasniedzējiem.

Latvijā notiekošo tīkla semināru organizēja biedrība Līvõ kultūr sidām (Lībiešu kultūras centrs), kura šajā tīklā pārstāv lībiešu valodas pētniecības jomu.