Sākums / Lībieši / Simboli

1923. gada rudenī, gatavojoties lībiešu karoga atklāšanas svētkiem, lībiešu dzejnieks un sabiedriskais darbinieks Kārlis Stalte (Kōrli Stalte, 1870–1947) sacerēja vārdus patriotiska satura dziesmai Min izāmō (Mana tēvzeme), ko tagad pazīstam kā lībiešu himnu.

Lībiešu hinnas vārdu autors Kārlis Stalte.

Par tās melodiju viņš izraudzījās to pašu, kas Igaunijas un Somijas himnai un kuras mūzikas autors ir vācu izcelsmes somu komponists Frīdrihs Pāciuss (Friedrich Pacius, 1809–1891).

Lībiešu himnas melodijas autors Frīdrihs Pāciuss.

Pēc laikabiedru liecībām, Līvu savienības četrbalsīgais koris to pirmo reizi nodziedāja lībiešu karoga atklāšanas svētkos. Šajā dienā pirmo reizi izskanēja arī karogam veltītā Plagā loul (Karoga dziesma), kuras vārdu autors tāpat ir K. Stalte.

 

Min izāmō

Min izāmō, min sindimō

ūod ārmaz rānda sa,

kus rāndanaigās kazābõd

vel vanād, vizād piedāgõd.

Min ārmaz īlmas ūod set sa,

min tõurõz izāmō.

 

Min izāmō, min sindimō

ūod ārmaz rānda sa,

kus lāinõd mierstõ vīerõbõd

ja rāndan sūdõ āndabõd.

Min ārmaz īlmas ūod set sa,

min tõurõz izāmō.

 

Min izāmō, min sindimō

ūod ārmaz rānda sa,

kus jelābõd īd kalāmīed,

kis mīer pǟl ātõ pǟvad, īed.

Min ārmaz īlmas ūod set sa,

min tõurõz izāmō.

 

Min izāmō, min sindimō

ūod ārmaz rānda sa,

kus kūltõb um vel pivā ēļ –

min amā ārmaz rāndakēļ.

Min ārmaz īlmas ūod set sa,

min tõurõz izāmō.

 

Mana tēvzeme

Mana tēvzeme, mana dzimtene,

esi mīļais krasts tu,

kur jūrmalā aug

vēl vecas, stipras priedes.

Man mīļa pasaulē esi vien tu,

mana dārgā tēvzeme.

 

Mana tēvzeme, mana dzimtene,

esi mīļais krasts tu,

kur viļņi no jūras veļas

un krastam mutes dod.

Man mīļa pasaulē esi vien tu,

mana dārgā tēvzeme.

 

Mana tēvzeme, mana dzimtene,

esi mīļais krasts tu,

kur dzīvo arvien zvejnieki,

kas jūrā ir dienas, naktis.

Man mīļa pasaulē esi vien tu,

mana dārgā tēvzeme.

 

Mana tēvzeme, mana dzimtene,

esi mīļais krasts tu,

kur dzirdama ir vēl svētā balss,

mana vismīļākā jūrmalnieku valoda.

Man mīļa pasaulē esi vien tu,

mana dārgā tēvzeme.