Sākums / Lībieši

Lībieši ir Baltijas jūras somu cilmes Latvijas pamattauta, kurai bijusi liela nozīme mūsdienu latviešu valodas un kultūras tapšanā. Mūsdienu latviešu valoda veidojusies lībiešu un seno baltu cilšu – latgaļu, zemgaļu un kuršu – saskarsmē, un tieši šī mijiedarbe ir pamatā tās unikālajam skanējumam.

Piekariņš – putniņš. 11. gadsimts. Sateseles pilskalns.

Līdzīgi lībiešu ietekme jūtama dažādas Latvijas tradicionālās un mūsdienu kultūras jomās no folkloras līdz pat kulinārajam mantojumam. Tāpēc lībiešu tradicionālā kultūra iekļauta Latvijas kultūras kanonā un Latvijas Republikas Satversmes preambulā īpaši uzsvērta lībiešu tradīciju loma latviešu identitātes veidošanā.

Lībieši līdz pat mūsdienām spējuši ne tikai saglabāt savu valodas un kultūras savdabību, bet arī to attīstīt, iekļaujoties Latvijas mūsdienu kultūrtelpā.

Šajā portāla sadaļā sniegts īss kopsavilkums par lībiešu simboliem, Lībiešu krastu un lībiešiem veltītajiem pieminekļiem Latvijā.

Ziņas par lībiešu valodu, vēsturi un kultūru no senatnes līdz mūsdienām meklējiet citās attiecīgajās portāla sadaļās.