Sākums / Krātuve / Līvu svētku video

Lībiešu karoga pacelšana 2013.gada Lībiešu svētkos

Lībiešu svētki/ Līvõd Pivād. 2013.g. Lībiešu karoga pacelšana lībiešu himnas pavadībā. Karogu paceļ Ventspils grupas dalībnieks Ilmārs Geige, dzied koris “Lõja”.

Inas Druvietes uzruna 2013.gada Lībiešu svētkos

Lībiešu svētki/ Līvõd Pivād. 2013.g. Politiķes, filoloģes un profesores Inas Druvietes svētku uzruna par lībiešu sasniegumiem.

Nometnes “Mierlinkizt” bērnu uzstāšanās (2013.gads)

Lībiešu svētki/ Līvõd Pivād. 2013.g. Lībiešu bērnu nometnes “Mierlinkizt” dalībnieki demonstrē apgūtās lībiešu valodas prasmes, stāstot par 12 lībiešu ciemiem.

Lībieši ir visur (2013.gads)

Lībiešu svētki/ Līvõd Pivād. 2013.g. Dundagas novada domes priekšsēdētāja Gunāra Laicāna uzruna par lībiešu vietu Dundagas novada ikdienā.