Sākums / Krātuve / Līvu svētku video

Lībiešu karogu izdalīšana lībiešu krasta skolām 1992.gadā

Lībiešu svētki/ Līvõd Pivād. 1992.g. Valsts īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas „Lībiešu krasts” direktors Edgars Sīlis pasniedz lībiešu karogus Lībiešu krasta ciemu skolām.

Oskars Stalts un lībiešu valoda (1992.gads)

Lībiešu svētki/ Līvõd Pivād. 1992.g. Oskars Stalts par lībiešu valodu. Tulko Julgī Stalte.

Jauniešu zvērests (1992.gads)

Lībiešu svētki/ Līvõd Pivād. 1992.g. Jauniešu zvērests lībiešu valodā.

Intervija ar Oskaru Staltu 1992.gada Lībiešu svētkos

Lībiešu svētki/ Līvõd Pivād. 1992.g. Saruna ar Oskaru Staltu par viņa dzīvi un saikni ar jūru, līviem, lībiešiem, Lībiju un līvu krastu.