Sākums / Cilvēki / Personālijas

Valodniece un pedagoģe Mīna Norvika (Miina Norvik; 22.08.1985.) dzimusi Tallinā. Studējusi Tartu Universitātē angļu valodu un literatūru un igauņu valodu. 2015. gadā Baltijas jūras somu valodu specialitātē aizstāvējusi doktora disertāciju “Nākotnes izteikšanas iespējas lībiešu valodā Baltijas jūras somu valodu kontekstā”.

Kopš 2009. gada M. Norvika strādā Tartu Universitātes Igauņu un vispārīgās valodniecības institūtā, lasot lekcijas par vispārīgo valodniecību, igauņu valodas sintaksi un lībiešu valodu. Lekciju kursus par lībiešu valodu viņa lasījusi arī Lībiešu vasaras universitātēs, Debrecenas un Budapeštas Universitātē. M. Norvika ir Starptautiskās lībiešu draugu biedrības u. c. organizāciju biedre.

 

Mīna Norvika (Miina Norvik). Attēls: iclc14.ut.ee

 

Zinātnieces svarīgākie pētījumi veltīti lībiešu valodas sintakses jautājumiem. Turpinot iesākto, viņa gatavo aptverošu pārskatu par lībiešu valodas sintaksi Tartu Universitātē topošās lībiešu valodas gramatikas vajadzībām. Līdztekus valodniecības pētījumiem viņa piedalās lībiešu valodas elektronisko krājumu – lībiešu valodas izlokšņu korpusa un lībiešu rakstu valodas korpusa – sagatavošanā, kā arī lībiešu valodas morfoloģisko formu datubāzes izveidē.

Lībiešu valodas pētniece Mīna Norvika un Tūli Tuiska ir sastādījušas lībiešu valodas mācību grāmatu “Līvõ kīel optõbrōntõz/Liivi keele õpik” (Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023), kura pirmām kārtām ir paredzēta augstskolu studentiem un izmantošanai pasniedzēja vadībā.

Informācija atjaunota 2023. gada 17. augustā.