Lingua / Pētījumi

Rakstā apskatītas supīna inesīva funkcijas un iespējamā attīstība Salacas lībiešu valodā.

Pilns raksts: The supine inessive construction in Salaca Livonian

ESUKA/JEFUL. Special issue “Studies on Livonian III”. 2018.