Lingua / Pētījumi

Rakstā apskatīts norādāmo vietniekvārdu (seļļi, tūoļi, seļļi-tūoļi) lietojums, izveide un to sematiskās funkcijas.

Pilns raksts: Demonstrative proadjectives in Livonian – morphosyntactic use and semantic functions

ESUKA/JEFUL. Special issue “Studies on Livonian III”. 2018.