Lingua / Pētījumi

Rakstā apskatīta lībiešu valodas unikālā parādība – divu veidu toņu kontrasts uzsvērtās zilbēs.

Pilns raksts: Non-modal phonation associated with stød vowels in Livonian

ESUKA/JEFUL. Special issue “Studies on Livonian III”. 2018.