Lingua / Pētījumi

Rakstā, apkopojot iepriekšējo pētījumu atziņas, aprakstītas ārvietas locījumu funkcijas un lietojums lībiešu valodā.

Pilns rakstsThe l-cases in Courland Livonian

ESUKA/JEFUL. Special issue “Studies on Livonian III”. 2018.