Lingua

Rakstā apskatīti salikteņu darināšanas principi lībiešu valodā, salīdzinot ar salikteņu veidošanas principiem latviešu un igauņu valodā.

Pilns raksts: Compound formation principles in Livonian

ESUKA/JEFUL. Special issue “Studies on Livonian III”. 2018.