Lingua

Rakstā dokumentēta lībiešu kultūras mantojuma, īpaši lībiešu valodas, pieejamība Lībiešu krastā.

Pilns raksts: Chasing Livonian heritage on the Livonian Coast

ESUKA/JEFUL. Special issue “Studies on Livonian III”. 2018.