Sākums / Norises / 2024

Top Lībiešu vietvārdu katalogs

Livones.net

10/06/2024

Publiskoti Valsts kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras nozares 2024. gada otrā projektu konkursa rezultāti. Nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja Gita Lancere, komentējot piešķīrumus, atzīmē, ka ar “VKKF atbalstu būs iespēja klajā nākt diviem nozarei svarīgiem pētnieciskiem izdevumiem”, to skaitā biedrība “Līvõd īlma” izdos Lībiešu vietvārdu katalogu. Šim nolūkam piešķirti 5717 eiro.

Projekts paredz šogad izdot drukātā formā “Lībiešu vietvārdu katalogu”, kas tapis LU Lībiešu institūta lībiešu vietvārdu apzināšanas pētniecības projektā. Katalogs apkopos dažādos avotos – folkloras tekstos, izdevumos, periodikā, leksikogrāfijas avotos u. c. – atrodamos vietvārdus lībiešu valodā ar to atbilsmēm latviski un citu informāciju. To papildinās lībiešu literāta un vietvārdu vācēja Pētera Damberga komentāri latviešu un lībiešu valodā un novadpētnieces Baibas Šuvcānes komentāri par katalogā iekļautajām vietām – vietu vēsturi, sētās dzīvojušajiem cilvēkiem, ar cilvēka radītiem un dabas objektiem saistītiem nostāstiem u. c.

Projekta īstenotāja ir biedrība “Līvõd īlma” (iepriekšējais nosaukums “LI Līvõd institūt tigtimiz seļtš / LU Lībiešu institūta atbalsta biedrība”, kas dibināta 2021. gadā un reģistrēta Ventspilī ar nolūku atbalstīt LU Lībiešu institūtā veicamos pētījumus, popularizētu lībiešu mantojumu un rosinātu ar lībiešu kopienas kultūras procesiem un izglītību saistītas aktivitātes). Māras Vīgertes vadītā biedrība turpina Lībiešu institūta atbalsta biedrības aizsākto darbu, tās mērķi pēc Uzņēmumu reģistrā publicētajām ziņām ir šādi:

Latvijas pirmiedzīvotāju – lībiešu – valodas, kultūras, vēstures un mantojuma apzināšana, pētniecība un popularizēšana; lībiešu, valodas un kultūras attīstības veicināšana un apguves nodrošināšana; sabiedrības informēšana par lībiešiem un lībiešu mantojumu; atbalsta sniegšana lībiešu pētniecības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem lībiešu pētniecībā, lībiešu un to mantojuma popularizēšanā un sabiedrības izglītošanā; lībiešu valodas, kultūras un mantojuma iekļaušanas veicināšana lībiešu vēsturiski apdzīvoto teritoriju, it īpaši Lībiešu krasta, tūrismā, uzņēmējdarbībā un izglītībā; lībiešu valodas, kultūras un vēstures krātuvju, resursu un izdevumu veidošana, uzturēšana un pieejamības nodrošināšana, pētniecisko, kultūras un popularizēšanas pasākumu un citu norišu organizēšana un īstenošana, projektu gatavošana un īstenošana biedrības darbības mērķu sasniegšanai.