Sākums / Norises / 2024

27. maijā mūžībā tika pavadīta etnogrāfe, valsts emeritētā zinātniece Dr. habil. hist. Linda Dumpe (08.03.1930.–22.05.2024.). Nevienam, kurš ir interesējies par lībiešu uzturu senču laikos, viņas vārds nebūs svešs. Tā kā Linda Dumpe ir dzimusi Rīgas igauņu ģimenē, viņa prata igauņu valodu. Tā lieti noderēja, lai pētījumos lietpratīgi izmantotu arī igauņu un somu zinātnieku savāktos datus. Lindas Dumpes pētījumi par Kurzemes lībiešu uzturu publicēti divos plašos lībiešiem veltītos rakstu krājumos: Kersti Boiko sastādītajā “Lībieši” (1994) – “Par Kurzemes lībiešu tradicionālo uzturu” un Renātes Blumbergas, Tapio Mekeleinena un Karla Pajusalu sastādītajā “Lībieši: vēsture, valoda un kultūra” (2013, izdevums igauņu valodā 2011) – “Kurzemes lībiešu uzturs”.

 

Linda Dumpe 85. dzimšanas dienā.
Renātes Blumbergas foto

 

Etnogrāfes gaitas Linda Dumpe sāka Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā (tolaik – Latvijas Vēstures muzejā) 1953. gadā. Tomēr darba mūža lielākā un ražīgākā daļa (1964–2001) pavadīta tagadējā Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtā. Zinātnisko darbu viņa turpināja arī pēc aiziešanas pensijā, uzrakstot grāmatas “Alus tradīcijas Latvijā” (2001) un “Latviešu tautas ēdieni: Latvijas vēstures institūta etnogrāfisko ekspedīciju materiāli” (2009).

Ar Lindu iepazinos 1997. gadā, sākot strādāt Latvijas vēstures institūtā. Jau tajā laikā visi pamatā strādājām attālināti, tādēļ vairāk tikāmies sapulcēs un citos institūta un Etnoloģijas nodaļas pasākumos. Linda vienmēr bija sirsnīgi gaiša, interesējās par kolēģu paveikto un iecerēm. Arī man tajās retajās reizes, kad satikāmies, arvien pajautāja, kā veicas un kādi pētījumi top. Linda arī stāvēja man klāt brīdī, kad kļuvu par vēstures zinātņu doktori, jo viņa bija viena no mana promocijas darba recenzentēm.

Lai pilni galdi mūža mājās!