Sākums / Norises / 2024

Latvijas Nacionālā kultūras centra vietne ziņo, ka noslēdzies konkurss “Lībiešu (līvu) kultūrtelpas stiprināšanas un popularizēšanas pasākumu nodrošināšana 2024. gadā”. Kopējais pieejamais finansējums bija 21 500 eiro.

Konkursam tika iesniegti septiņi projekti, no kuriem finansējumu piešķīra pieciem: 10 371 eiro projektam “Lībiešu kultūras dienas Ventspilī 2024” (iesniedzējs Ventspils lībiešu apvienība “Rānda”), 3405 eiro projektam “Veltījums lībiešu valodai, dziesmām, karogam” (iesniedzējs Līvu (lībiešu) savienība “Līvõd Īt”), 5000 eiro projektam “Lībiešu kultūrtelpas portāla “Livones” aktivitātes” (iesniedzējs biedrība “Līvõ kultūr sidām”), 1724 eiro projektam “Dzejoļu krājuma “Ceļš” izdošana” (iesniedzējs sieviešu klubs “Pērļupe”), kā arī 1000 eiro projektam “Gaujas lībiešu arheoloģiskais mantojums” (iesniedzējs Turaidas muzejrezervāta atbalsta biedrība).