Sākums / Norises / 2024

Līvu savienības gada kopsapulce

Renāte Blumberga

18/03/2024

Jau pēc nedēļas, 24. martā, pulksten 12.30 Lībiešu tautas namā Mazirbē notiks lielākās lībiešu sabiedriskās organizācijas “Lībiešu (līvu) savienība “Līvõd Īt”” gada kopsapulce. Ir aizvadīts lieliem pasākumiem piesātinātais organizācijas simtās jubilejas gads un tagad pienācis laiks pārdomāt, kāda būs tās sūtība un uzdevumi nākotnē. Šobrīd Līvu savienībā ir 132 biedri: Kolkas grupā 32, Mazirbes grupā 13, Rīgas grupā 37 un Ventspils grupā 50. Biedrību vada Ieva Ernštreite, un bez viņas valdē ir visu grupu vadītāji (Iveta Bekmane no Kolkas, Teiksma Pobuse no Mazirbes, Monta Kvjatkovska no Rīgas un Ausma Ernestovska no Ventspils), kā arī Baiba Šuvcāne, Pēteris Dambergs un Jānis Mednis.

 

Savienības vadītāja Ieva Ernštreite 2020. gada Lībiešu svētkos.
Anrija Požarska foto no Līvu savienības albuma

 

Ieva Ernštreite Līvu savienības vadību uzņēmās tai grūtā brīdī 2012. gada jūlijā. Tātad pirms nepilniem divpadsmit gadiem. Viņa uzskata, ka izdevies padarīt daudz, bet tas ir daudz prasījis arī no viņas, tādēļ tagad viņa vadības grožus labprāt nodotu kādam citam. I. Ernštreite par savu lielāko un grūtāko darbu uzskata rūpes par Lībiešu tautas namu – gan par saturisko piepildījumu, gan arī par tehnisko uzturēšanu. Pateicoties viņas neatlaidībai, ir pilnībā nomainīts nama jumts. Tas, protams, no būves saglabāšanas viedokļa ir ļoti svarīgi, taču nams tāpat lēnām iet bojā, jo tam nepieciešama apkure visa gada garumā. Tādēļ ir nopietni jādomā par tautas nama nākotni un jāizvērtē, kāda loma tam ir un varētu būt mūsdienu lībiešu kultūrtelpas kontekstā, un attiecīgi jārīkojas, jo “mums nav nekādu tiesību to aizlaist nebūtībā”.

 

Lībiešu tautas nams drīz tiks pie jauna jumta. 2017. gads.
Ievas Ernštreites foto

 

Ieva uzskata, ka šobrīd Līvu savienības atbildībā ir trīs būtiski lībiešu kultūrtelpas elementi: bērnu un jauniešu vasaras skola “Mierlinkizt”, kas šovasar atzīmēs savu 30. jubileju, ikgadējie lībiešu svētki un tautas nams. Tā kā ir noslēdzies viens liels posms organizācijas dzīvē, ir nopietni jāapdomā, vai šiem elementiem nebūtu nepieciešama cita pieeja. Par šiem jautājumiem Līvu savienības vadītāja ļoti vēlas uzklausīt biedru domas, lai kopīgās sarunās izkristalizētos viedokļi, kā strādāt nākamajā simtgadē.

 

Lielākie remontdarbi pabeigti. 2020. gada Lībiešu svētku gudrā stunda. Priekšplānā ilggadējais svētku programmas vadītājs Ģirts Gailītis.
Anrija Požarska foto no Līvu savienības albuma

 

Sapulci pulksten 11 ievadīs putnu modināšana jūras malā Julgī Staltes vadībā. Ņemot vērā daudzu biedru cienījamo vecumu, ja būs slikti laika apstākļi, tad putnus modinās turpat pie tautas nama. Savienības vadītāja aicina biedrus būt atsaucīgiem un ierasties kopsapulcē, lai tā būtu lemttiesīga.