Sākums / Norises / 2024

Šovasar Līvu (lībiešu) savienība “Līvõd īt” Lībiešu tautas namā Mazirbē rīko divas tikšanās ar diskusijām “Mūsu kopējais mantojums”. Organizētāji iecerējuši sarunas par šādām tēmām:

“Kāda mūsdienās ir lībiskā kultūrvide Lībiešu krastā – kā mēs vērtējam mūsu kopējo mantojumu, kā dalāmies ar katra lībiešu ciema aktīvo cilvēku labajām idejām – vai tas ir svarīgi? Kā vērtējama informācijas apmaiņa/komunikācija par norisēm Lībiešu krastā – cik tas ir svarīgi? Kā tas šobrīd notiek? Pašvaldību loma un atbalsts ciemu biedrībām lībiešu kultūras tradīciju īstenošanai – labie piemēri/vēlamais turpmākajā – un kāpēc ir svarīgi būt interesantiem plašākā telpā – Talsu un Ventspils novadā un ne tikai. Kādi būtu priekšnoteikumi? Iespējas un motivācija iesaistīties jaunās aktivitātēs Lībiešu krastā, Lībiešu tautas namā Mazirbē – mūsu kopējā mantojuma mūsdienu konteksts un nepieciešamība.”

Diskusijas vadīs žurnālists Gustavs Terzens, un tās notiks 13. un 27. jūlijā no pulksten 12 līdz 16. Abas diskusijas notiks divās daļās ar kafijas pauzi starp tām un īsu lībiešu valodas vai mūzikas programmu noslēgumā. 13. jūlijā uzstāsies Elīna Ose un Kristaps Krievkalns ar koncertstāsta “Kuolm randõ” fragmentiem, bet 27. jūlija pasākumā paredzēta lībiešu valodas pusstunda kopā ar Irbi Ernštreiti un Katrīnu Skuju, kā arī ģimenes ansambļa “Rēvele” muzikālie priekšnesumi Lauras Šmidebergas vadībā.

Līvu savienība aicina pieteikties kādā no diskusiju pasākumiem līdz 10. jūlijam, rakstot (ievacdf@parks.lv) vai zvanot (29110828) biedrības vadītājai Ievai Ernštreitei.