Sākums / Norises / 2024

Jēkabs Raipulis.
Foto no ansambļa “Līvlist” albuma

 

7. martā 85. dzīves jubileju atzīmēja ilggadējais Rīgas lībiešu ansambļa “Līvlist” dalībnieks Jēkabs Raipulis. Viņš, dzimis malēnietis, lībiešos jau ir tik ilgi, ka daudziem tas ir liels pārsteigums uzzinot, ka Jēkabs nemaz nav lībietis. Ansamblī “Līvlist” jubilārs dzied gandrīz no pašiem pirmsākumiem – kopš 1972. gada. Par godu ansambļa 50 gadu jubilejai viņš 2022. gadā apkopoja savas atmiņas par “Līvlist” gaitām un lībiešiem “Piecdesmit gadi kopā ar “Līvlist””.

 

Ansamblis “Līvlist” ar jubilāru centrā uzstājas pasākumā Dabas muzejā 2024. gada 5. martā.
Foto no ansambļa “Līvlist” albuma

 

To ievadā jubilārs raksta: “Ar lībiešiem tiešā kontaktā nonācu 1972. gadā, kad, Daiņa Graša [vēlāk Stalts – red.] ieintriģēts, ierados uz lībiešu kora mēģinājumu, kur valdīja pacilāts un lībisks noskaņojums. Šis ansamblis gāja kopīgajā latvisko etnogrāfisko aktivitāšu pacēlumā, kas aizrāva jaunatni un ne tikai. /../ Šajos piecdesmit gados, kurus esmu bijis kopā ar ansambli “Līvlist” – tā priekos un bēdās, pacēluma un krituma brīžos –, esmu ticies ar daudziem izciliem un nesavtīgiem lībiskās kultūras nesējiem un vēstures izzinātājiem, glabātājiem un propagandētājiem, dzīvojis līdzi traģiskajai lībiešu tautas virzībai un centies kaut nedaudz būt līdzdalīgs tās rūpestos.”