Sākums / Norises / 2024

Latvijas Universitātes Lībiešu institūts, 16. decembrī ar Lībiešu dienu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atzīmējis sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Latvijas Nacionālo kultūras centru pasludinātā Lībiešu mantojuma gadu noslēgumu un vienlaikus simboliski atskatījies un atzīmējis arī savus piecus pastāvēšanas gadus, enerģiski sācis sesto darbības gadu.

 

Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits uzstājas Lībiešu dienā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2023. gada 16. decembrī.
Indras Jaunzemes foto, Staiceles muzejs “Pivālind”

 

Kā institūta atklāšanas sanāksmē 2018. gada 21. septembrī teica tā vadītājs Valts Ernštreits, “Lībiešu institūts nav radies tukšā vietā”: “Lībieši bijuši zinātnieku darba objekts daudzu valstu, arī Latvijas, pētniecības iestādēs, tomēr īpaša loma ir bijusi Lībiešu kultūras centram, kas no pašiem lībiešiem izaudzinājis pētniekus, kuri nu kļuvuši par jaunā institūta kodolu. Biedrības teju ceturtdaļgadsimtu ilgajā darbā tapusī pētnieciskā bāze – pētījumi un publikācijas, kursi augstskolām, datubāzes, plašais starptautiskais sadarbības tīkls – nu nonākusi Latvijas Universitātē, paverot jaunus apvāršņus lībiešu mantojuma apzināšanai un izpētei. Par Lībiešu institūta pirmo uzdevumu, protams, kļūs lībiešu valodas un kultūras pētniecība, arī lībiešu mantojuma Latvijā apzināšana. Bet mēs veidosim arī plaši lietojamus produktus – mūsdienīgus elektroniskus rīkus lībiešu kultūras un valodas iepazīšanai un pētniecībai, lībiešu tematikai veltītus izglītojošus pasākumus, augstskolu programmas, mācību palīgmateriālus un daudz cita.”

Sākotnējās ieceres ir pārtapušas par konkrētiem darbiem, un par to vislabāk liecina 2023. gada aktivitātes. Pieskaņojoties Igaunijas prezidenta vizītei Latvijā, atvērts 10 stundu lībiešu valodas apguves materiāls “Op līvõ kīeldõ” (Mācies lībiešu valodu) videoformātā iesācējiem, kas pieejams institūta veidotajā lībiešu valodas un kultūras resursu platformas livonian.tech sadaļā “Mācību līdzekļi”, kā arī vietnē “Tava klase”. (Papildu informācija šeit.) 28. decembrī institūtā tika uzstādīta tehnika, lai šogad ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu gan klātienē, gan attālināti varētu sākt lībiešu valodas apguvi. Lībiešu mantojuma gads noslēdzās ar vēsturisku notikumu — piekrastē uzstādītas ceļa zīmes lībiešu valodā. Šis darbs sākās pēc Lībiešu institūta iniciatīvas. Resursu sadārdzinājuma dēļ to gan ir mazāk, nekā sākotnēji bija iecerēts, taču darbs turpināsies.

Institūta četri pētnieki, divas viespētnieces, divas ekspertes un asistente strādā pie nopietniem zinātniskiem projektiem. 2023. gadā Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektu konkursā visu laiku lielākajā konkurencē (1/10) ar 300 000 eiro piešķīrumu atbalstīts LU Lībiešu institūta projekts (vadītāja Gunta Kļava) “Lībiešu valodas pārmantošana: zināšanas par kritiski apdraudētas valodas transmisiju mūsdienās kā pamats procesā balstītu valodas saglabāšanas un revitalizācijas instrumentu izveidē”.

Projekta mērķis ir: 1) izpētīt lībiešu valodas pārneses procesus, tostarp vēsturiskā valodas situācijas kontekstā, 2) identificēt ar valodas pārnesi saistītos būtiskos aktorus un jomas, lai uzlabotu izpratni par apdraudēto valodu pārmantojamību mūsdienu sabiedrībā, 3) izzināt pārneses procesā balstītu un to atbalstošu apdraudēto valodas saglabāšanas, lietošanas un revitalizācijas instrument veidošanu, 4) veicināt lībiešu valodas un citu kritiski apdraudētu pirmiedzīvotāju valodu saglabāšanu un revitalizāciju atvērtas sabiedrības apstākļos.

Liels palīgs institūta sabiedriskajā rosībā ir pirms trim gadiem Ventspilī dibinātā Lībiešu institūta atbalsta biedrība, ar kuras gādību pagājušajā gadā izdots “Salacas lībiešu valodas ceļvedis”, ko sagatavojuši valodnieki Karls Pajusalu un Eberhards Vinklers, informatīva brošūra “Vidzemes lībieši”, kuru sagatavojusi Rasma Noriņa un Lolita Ozoliņa. Digitālā formātā brošūra ir pieejama institūta vietnē, un tā ir vērtīgs izzinošs materiāls Ziemeļvidzemes novadu iedzīvotājiem. Gada nogalē institūta atbalsta biedrība izdeva galda kalendāru 2024. gadam “Lībiešu putnu ceļš”, kura ievadā izdevēji raksta: “Pagātne ir jaunas nākotnes sākums: UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, LU Lībiešu institūta un Latvijas Nacionālā kultūras centra kopīgi veidotais kalendārs 2024. gadam ir atskats uz tā veidotāju kopīgi izsludinātā Lībiešu mantojuma gada un ANO Pirmiedzīvotāju valodu desmitgades norisēm.”

Tas sasaucas ar Lībiešu dienā, Mantojuma gada noslēguma un institūta pirmās jubilejas pasākumā, izskanējušo kultūras ministres Agneses Loginas uzrunu:

“Lībiešu mantojuma gads nepārprotami atgādina, cik ļoti nozīmīga Latvijas identitātes daļa ir lībiešu nesta un izkopta. Šis gads pierādīja arī vēstures spēju būt iedvesmas avotam drošākas nākotnes veidošanā. Lībieši cauri gadsimtiem ir saglabājuši savu valodu, kultūru un unikalitāti, vienlaikus darot to arvien jaunu un mūsdienīgu. Jūsu aktivitāte ir iedvesmojoša – gan aizrautības, gan rezultātu ziņā. Ar nerimstošu darbu jūs veidojat savu nākotni, īpaši aktīvi iesaistot bērnus un jauniešus. Tas ir paraugs jebkurai kultūrai un tautai, jo ar darbu un pārliecību panāktie rezultāti ir lielāki, nekā tie bieži vien ir skaita ziņā daudz plašākām kopienām.”