Sākums / Norises / 2024

Putnu modināšana Kolkasragā 2023. gadā.
Ineses Dāvidsones foto

 

Latvijas Universitātes Lībiešu institūts ir izplatījis informāciju, ka 24. martā – pirmajā svētdienā pēc pavasara saulgriežiem – jau otro reizi tiks atzīmēta Lībiešu mantojuma diena lībiešu savulaik apdzīvotajos novados:

“Šajā dienā atkal rosinām ar lībiešu zaļi balti zilajiem karogiem un krāsām iezīmēt novadiem būtiskas un it īpaši ar lībiešiem saistītas vietas. Tāpat aicinām pievienoties lībiešu putnu modināšanas rituālam, kura saknes meklējamas tālā senatnē un kas notiks arī šogad daudzviet Latvijā.”

Lībiešu institūts veidos visu Lībiešu mantojuma dienas pasākumu karti, tādēļ aicina ziņot institūtam (liv@lu.lv) par vietām, kur iecerēts modināt putnus vai izvietot lībiešu krāsas. Tāpat institūts, lai veiksmīgāk plānotu pasākuma norisi, lūdz dot ziņu par savu iespējamo dalību, sazinoties ar kādu no tā koordinatoriem: Māra Vīgerte (Rīga, Ventspils un novads), mara.vigerte@lu.lv, Iveta Bekmane (Talsu novads) iveta.bekmane@talsi.lv, Lolita Ozoliņa (Vidzeme) lolita.ozolina.riga@gmail.com.

 

Putnu modināšana Kolkasragā 2023. gadā.
Ineses Dāvidsones foto

 

Kolkas Lībiešu saieta nama vadītāja Iveta Bekmane informē, ka kolcinieki putnus modinās 24. martā Kolkasragā kopā ar Kolkas lībiešu ansambli “Laula” un Rīgas deju folkloras kopu “Dandari”.