Sākums / Norises / 2024

Pirms vairākiem gadiem dzimusī tradīcija turpinās. Pavasarīgā noskaņā 5. maijā Mazirbē visai kupls ļaužu pulks bija atsaucies aicinājumam būt klāt dienā, kad Līvu (lībiešu) savienība (LS) sāk vasaras sezonu Lībiešu tautas namā. Bijām kopā ar aktīviem ļaudīm lībiešu lietās no Kolkas, Rīgas un Mazirbes. Šī diena sasaucas ar mūsu valsts Neatkarības atjaunošanas dienu – 4. maiju, tādēļ mastos plīvojošie karogi – Latvijas un lībiešu – aicināja atcerēties izcilos darbus lībiešu labā un godināt tos, bez kuru iesaistes un veikuma lībiešu vēstures, kultūras un valodas aina mūsdienās būtu citāda.

 

Lībiešu tautas nama 2024. gada vasaras sezonas atklāšanas dalībnieki. Pirmā no labās māksliniece Gita Šmite.
Aijas Gedzunas foto

 

2024. gada 1. maijā atzīmējām 100. dzimšanas dienu Tenu Karmam (Tõnu Karma, 01.05.1924.–09.09.2014.) –lībiešu kultūrvēstures pētniekam, lībiešu valodas zinātājam, padomdevējam, biežam un ļoti gaidītam ciemiņam lībiešu ciemos, arī Lībiešu svētkos Mazirbē. Būtu cienījami, ja arī turpmāk mēs spētu novērtēt to, kas mums atstāts lībiešu kultūras mantojumā. No Sīkraga sarūpētais un pie Tautas nama iestādītais pīlādzis nu ir ne tikai mūsu sveicinājums, bet arī cerība, ka Tenu Karmas pīlādzis augs sprauns un sīksts. Tepat jau netālu arī Pētera Damberga (09.04.1909.–25.04.1987.) – izcilā lībiešu valodnieka, kultūras darbinieka un skolotāja – piemiņai stādītais ozols pirms gada. Un tā vien liekas, ka ar mums šajā dienā bija tas laiks, kad abi izcilie vīri satikās, strīdējās un lepojās, kopdarbā sakārtojot lībiešu tautasdziesmu izlasi (1980).

 

Tenu Karmam veltīto pīlādzīti no Sīkraga atveda Rūta un Pēteris Dambergi.
Ievas Ernštreites foto

 

Šo dienu Mazirbē, Lībiešu tautas namā, krāsainu darīja mākslinieces Gitas Šmites gleznu izstāde “Es jūs gaidīšu tur…”, kura būs apskatāma Tautas nama zālē līdz vasaras beigām.

 

Paldies Rūtai un Pēterim Dambergiem, Teiksmai Pobusei un LS Mazirbes nodaļai!