Sākums / Norises / 2024

Ar Valsts valodas centra direktora Māra Baltiņa rīkojumu 15. janvārī apstiprināta lībiešu valodas ekspertu komisija. Tā izveidota pēc Latvijas Universitātes Lībiešu institūta (LI) direktora Valta Ernštreita 2023. gada 8. decembra iesnieguma.

 

Valsts valodas centra rīkojums par lībiešu valodas ekspertu komisijas izveidi.
Attēls no LU LI “Facebook” vietnes

 

Ekspertu komisijas sastāvā iekļauti: Valts Ernštreits, lībiešu literāts un lībiešu valodas pasniedzējs, lībiešu rakstu valodas, leksikas un vietvārdu pētnieks un digitālo resursu veidotājs, LI direktors un vadošais pētnieks; Gita Kūla, lībiešu valodas runātāja un LI eksperte, Milda Kurpniece, lībiešu valodas gramatikas pētniece un digitālo resursu veidotāja, LI pētniece; Karls Pajusalu, lībiešu valodas un tās dialektu pētnieks, Tartu Universitātes profesors, LI zinātniskās padomes loceklis; Tūli Tuiska, lībiešu valodas fonētikas pētniece un lībiešu valodas pasniedzēja, LI viespētniece. Kā norādīts LI “Facebook” vietnē, “komisijas uzdevumos ietilps dažādi lībiešu valodas pareizrakstības un standartizācijas jautājumi”.

 

Lībiešu valodas ekspertu komisijas izveide ir bijusi aktuāli nepieciešama jau ilgāku laiku, jo valoda iegūst aizvien plašāku skanējumu gan grāmatās, gan informatīvajos izdevumos, gan medijos, taču tās normēšanas jautājumi bija atstāti pašplūsmā. Lībiešu valodas speciālistu ir maz, tomēr tie ir un ne tikai Lībiešu institūtā. Iespējams, ka, veidojot šādu komisiju, būtu bijis lietderīgi uzklausīt arī ilggadēju lībiešu valodas praktizētāju, grāmatu autoru un pasniedzēju viedokli, piemēram, tādu kā lībiešu valodas runātājas Julgī Staltes, Latvijas Universitātes un vasaras skolas “Mierlinkizt” lībiešu valodas pasniedzējas Ērikas Krautmanes, vairāku lībiešu valodas mācību līdzekļu autores Zojas Sīles, grāmatas “Kūldaläpš. Zeltabērns” autora un lībiešu valodas pasniedzēja Jāņa Medņa un citu.