Sākums / Norises / 2023

Valsts prezidents Mazirbē

Ieva Ernštreite

22/02/2023

20. februārī Talsu novadu apmeklēja Valsts prezidents Egils Levits. Vizītes plašajā un daudzveidīgajā programmā bija iekļauta arī līdzdalība vēsturiski svarīgā lībiešu kultūrtelpas notikumā – Talsu novada robežzīmes atklāšanā lībiešu un latviešu valodā.

 

Ceļazīmes atklāšanā piedalījās arī Kolkas ansamblis “Laula”.
Valsts prezidenta kancelejas foto

 

Talsu novada domes priekšsēdētājas vietnieks administratīvajos jautājumos Aldis Pinkens un Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits priecājas par pirmo ceļazīmi latviešu un lībiešu valodā.
Valsts prezidenta kancelejas foto

 

Nākamā prezidenta pietura bija Lībiešu tautas nams Mazirbē – Talsu novada un Lībiešu krasta kultūras zīme. Šeit pulcējās Līvu savienības ļaudis no Ventspils, Kolkas, Rīgas un Mazirbes. Draudzīgā gaisotne visai drīz rosināja dalīties pārdomās par aktuālo lībiešu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un kopšanā. To ar labiem panākumiem īsteno arī piekrastes ciemu uzņēmēji, kā arī lībiešu ciemu iedzīvotāji. Tikšanās dalībnieku sarunas pie īstas krāšņu uguns un karstas tējas būtu varējušas vēl turpināties. Cerēsim uz šo iespēju citos šī – Lībiešu mantojuma – gada notikumos. Viens no tiem – Līvu (lībiešu) savienības 100. gadskārta. Tomēr ikvienas norises, visu notikumu mērķis ir popularizēt Latvijas lībiskās saknes un lībiešu mantojumu latviešu valodā, Latvijas kultūrtelpā un ainavā. Šādu vēlējumu izteica arī Valsts prezidents Egils Levits savā otrajā ciemošanās reizē Mazirbē.

 

Līvu savienības vecākā Ieva Ernštreite sagaida valsts prezidentu Egilu Levitu pie Lībiešu tautas nama.
Valsts prezidenta kancelejas foto

 

Prezidents ar tikšanās dalībniekiem Lībiešu tautas namā. Viņam līdzās Ausma Ernestovska no Ventspils (pa kreisi) un Maija Rēriha no Kolkas.
Valsts prezidenta kancelejas foto

 

Ar valsts prezidenta kancelejas sagatavoto reportāžu par E. Levita vizīti Talsu novadā un fotogaleriju var iepazīties šeit.