Sākums / Norises / 2023

Noslēdzies Valsts kultūrkapitāla fonda 2023. gada otrais regulāro projektu konkurss. Kultūras mantojuma nozarē 2000 eiro piešķirti Latvijas Arheologu biedrībai projektam “Gaujas lībiešu kultūrvides izpēte izmantojot paleoekoloģiskās analīzes”. Tradicionālās kultūras nozarē biedrībai “Līvõ kultūr sidām” piešķirti 3000 eiro lībiešu kultūrtelpas portāla “Livones.net” darbībai otrajā pusgadā, bet Ievai Ozoliņai – 1409 eiro projekta “Aizsaules antropoloģija lībiešu kultūrā” īstenošanai.

Arī mērķprogrammā “Nemateriālās kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja” atbalstīti vairāki ar lībiešiem saistīti projekti. Biedrībai “Make Art” piešķirti 18 000 eiro Vidzemes lībiskās kultūrtelpas aktivitāšu plāna īstenošanai, koris “Lōja” saņems 16 896 eiro Lībiešu kormūzikas antoloģijas galējai redaktūrai un drukai. Ar 5150 eiro atbalstīts nodibinājums “Ventspils lībiešu apvienība “Rānda”” projekta “Lībiešu mantojuma gads Ziemeļkurzemē” īstenošanai, bet Lībiešu kultūras centra kapacitātes stiprināšanai 2024. gadā piešķirti 7000 eiro. Līvu savienība saņems 20 000 eiro, lai īstenotu projektu “Līvu gājums turpinās”.

 

Līvu savienības vadītāja Ieva Ernštreite ar kora “Lōja” diriģentu Ģirtu Gailīti un koristēm Lībiešu svētkos.
Foto no Līvu savienības krājuma

 

Noslēdzies arī Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkurss “Kurzemes kultūras programma 2023”. Izdevniecībai “Latvijas mediji” piešķirti 2000 eiro Baibas Šuvcānes grāmatas “Gaist līvu dziesma debesīs” izdošanai, projektam “Lībiešu simtgades vasara Mazirbē” Līvu savienība varēs izmantot 1220 eiro, bet Talsu novada Kultūras un sporta attīstības nodaļa semināra “Lībiskā un kursiskā simbioze Ziemeļkurzemē” rīkošanai saņems 2600 eiro. Talsu novada pašvaldības Talsu galvenajai bibliotēkai piešķirti 345 eiro nodarbībām “Lībiešiem pa pēdām”.