Sākums / Norises / 2023

Sirsnīgs paldies visiem

Ieva Ernštreite, Līvu (lībiešu) savienības vadītāja

03/04/2023

Līvu (lībiešu) savienība (Līvõd Īt) atzīmē savas darbības simtgadi. Aivara Liepiņa foto

 

2023. gada 3. aprīlī plkst. 14:00

Cienījamie Līvu (lībiešu) savienības 100. jubilejas koncerta programmas veidotāji, koncerta dalībnieki, viesi, lībiešu saime, mīļie draugi!

Tieši pirms 24 stundām mūs visus vienoja Līvu savienības esības stāsts unikālos videomateriālos, dziesmās lībiešu valodā, tuvu un tālu ciemiņu vēlējumos un satikšanās prieks. Pirms simt gadiem tas noteikti bija darbīgu lībiešu ļaužu lepnums un apņēmība mācīties lībiešu valodu, izglītoties un veidot labāku piekrastes zvejniekciemu cilvēku dzīvi. Tā radās Līvu (lībiešu) savienība. Simtgades koncertā mēs apliecinājām savu prieku par lībiešu kultūras un tradīciju vērtībām, kuras lībiešu dzimtu paaudzes turpina izzināt un dzīvas turēt. Tā savu turpmāko attīstības ceļu redz un sev novēl Līvu (lībiešu) savienība.

Tienū iļ jõvād tīed līvlizt pierāst!

Paldies par labo darbu lībiešu labā!

Sirsnīgs paldies visiem – par lībisko garu un cerību!