Sākums / Norises / 2023

Plekstes.
Jāņa Medņa foto

 

22. un 23. septembrī Talsu novada muzejā notiks novada pašvaldības organizēts seminārs “Lībiskā un kursiskā simbioze Ziemeļkurzemē”. Saskaņā ar organizētāju sniegto informāciju, tā mērķis ir popularizēt Latvijas lībiskās saknes un lībiešu mantojumu latviešu valodā, Latvijas kultūrtelpā un ainavā. Seminārā varēs noklausīties lekcijas par lībiešu un kuršu arheoloģisko vēsturi, lībiskā mantojuma saglabāšanu, lībiešu ēdienkarti, vietām un personvārdiem, kā arī lībiešu un kuršu folkloru, mitoloģiju un novadpētniecību. Seminārā uzstāsies lektori Ingrīda Līga Virse, Artūrs Tomsons, Rūta Vecmuktāne, Inga Doniņa-Kalniņa, Elīna Guščika, Dženeta Marinska, Ieva Vītola, Aija Piļka, Agris Dzenis, Renāte Blumberga, Milda Kurpniece, Ingus Barovskis un Harijs Jaunzems.

Tāpat organizētāji atzīmē, ka seminārs tiek organizēts saistībā ar lībiešu mantojuma gadu, “kas sasaucas ar lībiešu zaļi balti zilā karoga simtgadi, kas kā viens no lībiešu simboliem iesvētīts Mazirbē 1923. gada 18. novembrī, UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu 20. gadadienu un Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plāna pieņemšanu, kas iezīmē Latviešu vēsturisko zemju likuma īstenošanas sākumu un jaunu posmu Latvijas lībisko sakņu apzināšanā.”

Semināra rīkošanai Talsu novada Kultūras un sporta attīstības nodaļa saņēma atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursā “Kurzemes kultūras programma 2023”.

Vairāk par semināru šeit.