Sākums / Norises / 2023

“Ventas Balsī”, atzīmējot Latvijā pasludināto Lībiešu mantojuma gadu, publicēta saruna ar Latvijas Universitātes Lībiešu institūta projektu vadītāja asistenti MĀRU VĪGERTI. Viņa aktīvi darbojas arī Līvu savienības Ventspils nodaļā, nodibinājumā “Rānda” un Lībiešu institūta atbalsta biedrībā.

 

Trīs ventspilnieku dāmas, kuras daudz dara lībiešu lietas labā (no kreisās): Māra Vīgerte, Ausma Ernestovska un Ilga Porniece.
Marlenas Zvaigznes foto

 

Intervijā Māra stāsta gan par to, kā sadzirdējusi savus lībiešu senčus un pievienojusies vecākajai lībiešu organizācijai – Līvu savienībai, gan par to, kā nokļuvusi līdz domai organizēt Ventspilī lībiešu kultūras dienas – sākumā katru gadu, vēlāk – katru otro. “Pagājušajā gadā tās notika jau astoto reizi. Šogad, lai arī ir Lībiešu mantojuma gads, Lībiešu kultūras dienas neiekrīt. Man ir milzīgs prieks par to, ka pašvaldības tik ļoti ir iesaistījušās,” Māra aizrautīgi stāsta.

“Par Ventspili esmu tādā sajūsmā! Par visu, ko dara Izglītības pārvalde, Ventspils muzejs, bibliotēka. Par milzīgo atsaucību Lībiešu mantojuma dienai, kas bija 26. martā Ventspilī, par Brīvostas pārvaldes fantastiski izgaismoto bāku Ovišos, par koncertzāli, kas bija izgaismojusi kāpņu daļu. Fantastiski! Tagad, Lībiešu mantojuma gadā, varam kopā ar Ausmu un citiem Līvu savienības un “Rāndlas” biedriem izbaudīt to, ka paši pirms tam esam gājuši un darījuši, un parādījuši, ka mēs te esam, un pārējie ir sapratuši, ka tam ir vērtība. Lībiskais patiesībā ir nozīmīga daļa no Latvijas kultūrmantojuma, latviskās kultūrvides, ainavas. Tas spraucas laukā pa visām maliņām. To vajag vienkārši pamanīt.”

Intervijā Māra Vīgerte stāsta par iespējām mācīties lībiešu valodu, atzīmējot, ka “valsts atbalsts lībiešiem ir niecīgs – tie ir nedaudz vairāk nekā 40 tūkstoši eiro gadā bērnu nometnes organizēšanai. Kas ir šāda summa vienai tautai? Paldies par to pašu, bet cik tas ir adekvāti?”, un vienlaikus atzinīgi vērtē Zojas Sīles projektu, kas dod iespēju mācīties lībiešu valodu tiešsaistē: “Šis pagaidām ir labākais variants, kāds mums varētu būt – kur jebkurš, neatkarīgi no atrašanās vietas, varētu mācīties.”

 

Māra Vīgerte Lībiešu svētkos 2020. gada augustā.
Anrija Požarska foto

 

Māra uzteic arī savas darbavietas ieguldījumu:

“Šobrīd gan notiek ļoti strauja lībiešu valodas digitalizācija, piemēram, Lībiešu institūtam top daudzfunkcionāla lībiešu valodas vārdnīca. Tajā ir arī audiomateriāls, vārdi, ko ierunājusi meitene no Liepājas, kuras ģimenē vēl prata runāt lībiešu valodā, viņa valodu dzirdējusi no bērnības. Vēl ir vairākas citas ar digitālajiem resursiem saistītas programmas, kurās Lībiešu institūts iesaistās. Es smejos, ja arī lībiešu valoda mums nebūs sadzīvē, tad virtuālajā vidē mums tā būs. Būsim viena tauta, kas no šīs pasaules būs pārcēlusies uz virtuālo.”

Visu interviju lasiet šeit.