Sākums / Norises / 2023

Tikšanās dalībnieki.
Publicitātes foto no IZM vietnes

 

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) vietne ziņo, ka 27. novembrī tās eksperti un parlamentārā sekretāre Silvija Reinberga tikusies ar Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vadītāju un līvu valodnieku Valtu Ernštreitu, lai pārrunātu lībiešu valodas un kultūras apguves pasākumus, kam nākamā gada valsts budžetā ieplānoti 100 000 eiro. Tikšanās laikā V. Ernštreits esot paudis gandarījumu, ka

“IZM radusi iespēju atbalstīt lībiešu valodas saglabāšanu, jo arvien pieaug bērnu un jauniešu skaits, kas izrāda vēlmi apgūt valodu. Tāpēc LU Lībiešu institūts izstrādājis dažādus mācību materiālus, tostarp video un audio, kas ļauj dažādos vecumposmos uzsākt lībiešu valodas apguvi. Tāpat katru gadu tiek rīkotas nometnes un citi kultūras pasākumi.”

Saskaņā ar IZM tikšanās atreferējumu, parlamentārā sekretāre S. Reinberga pateikusies Lībiešu institūtam un visiem, kas ar savu darbu nodrošinājuši lībiešu valodas un kultūras saglabāšanu, kas ir nozīmīga ne tikai Latvijai, bet arī globāli. Viņa uzsvērusi, ka, pateicoties lībiešu kultūras un valodas entuziastu darbam, IZM ir iespēja finansiāli atbalstīt jēgpilnas un pārdomātas iniciatīvas, kas sniedz augstu pievienoto vērtību bērnu un jauniešu izglītībai.