Sākums / Norises / 2023

Noslēdzies Valsts kultūrkapitāla fonda 2023. gada pirmais regulāro projektu konkurss. Tradicionālās kultūras nozarē atbalstu guva trīs lībiešu projekti. Biedrība “Līvõ kultūr sidām” saņēma 3000 eiro lībiešu kultūrtelpas portāla Livones.net darbībai pirmajā pusgadā (projekta vadītāja Renāte Blumberga). Līvu (lībiešu) savienībai “Līvõd īt” piešķirti 3565 eiro 2023. gada lībiešu gadagrāmatai (projekta vadītāja Ieva Ernštreite). Biedrība “LU Lībiešu institūta atbalsta biedrība / LI Līvõd institūt tigtimiz seļtš” ieguvusi 1000 eiro grāmatas “Lībiešu [kultūr]telpa izdošanai (projekta vadītāja Māra Vīgerte).

Literatūras nozarē dzejnieks Kārlis Vērdiņš ir saņēmis 2817 eiro krājuma “Lībiešu balādes” sarakstīšanai, bet Valts Ernštreits – 1878 eiro šī krājuma atdzejošanai lībiešu valodā.

Finansējums piešķirts arī vairākiem projektiem, kas skar lībiešu senāko vēsturi. Kultūras mantojuma nozarē 4500 eiro piešķirti apgādam “Zinātne”, lai izdotu vēstures doktores Ievas Oses sastādīto katalogu “Turaidas pilī atrastie 13.–18. gadsimta apģērbu piederumi”. Bet Ventspils muzejs saņēmis 1000 eiro projekta “Arheoloģisko senvietu apzināšana Ziemeļkurzemes lībiešu zvejniekciemu apkārtnē” pirmajai kārtai.