Sākums / Norises / 2023

2022. gada nogalē noslēdzās konkurss par Valsts kultūrkapitāla fonda stipendijām. Fonds piešķīris 20 jaunas mūža stipendijas, bet Jaunrades veicināšanas stipendiju mērķprogrammā 2023. gadam piešķirtas 43 stipendijas par kopējo summu 484 524 eiro, tas ir, 25 procenti no pieprasītā (iesniegti 166 pieteikumi par 1 922 376 eiro).

Mūža stipendijas, kuras piešķir izciliem kultūras un mākslas darbiniekiem, saņems arī divi pētnieki, kas saistīti ar Vidzemes lībisko kultūrtelpu: vēsturniece, Vidzemes lībiešu pētniece Rasma Noriņa (dzimtu pētījumi apkopoti grāmatā “Vidzemes lībiešu dzimtas” un kopā ar folkloristi Janīnu Kursīti – “Svētupe krustām šķērsām”) un vēsturnieks, etnogrāfs, rakstnieks Uģis Niedre. Viņa jaunākā grāmata “Pilsdrupu paēnā. Turaida. Muiža. Pagasts. Apkārtne” ir pētījums par 19. gadsimta Turaidas, Lēdurgas, Siguldas un Krimuldas pusē dzīvojošajiem ļaudīm, kuru darba gaitas bija saistītas ar muižu. Tātad arī par Vidzemes lībiešu pēcteču dzīvi.

Jaunrades veicināšanas stipendijas 2023. gadā saņems vēstures zinātņu doktore Renāte Blumberga (tradicionālās kultūras nozarē), kura ir lībiešu kultūrvēsturē vairāku nozīmīgu grāmatu autore („Lībieši dokumentos un vēstulēs: Somijas zinātnieku ekspedīcijas pie lībiešiem”, “Lībiešu tautas nama vēsture”, “Lībiešu dzīve”, apjomīgā rakstu krājuma „Lībieši. Vēsture, valoda un kultūra” sastādītāja un rakstu autore). Stipendija piešķirta, lai turpinātu pētījumus par lībiešu kultūras mantojumu.

Teātra mākslas nozarē stipendija piešķirta teātra grupas “Kvadrifrons” aktierim un režisoram Reinim Boteram, kura veidotā izrāde “Nēmiz pǟl!” (Uz redzēšanos) bija notikums, kas saviļņoja daudzu sirdis. Izrādē atspoguļojās Miķeļtorņa lībiešu dzimtas Boteru vēsture.

Mūža stipendijas apmērs ir 185 eiro mēnesī, un jaunrades stipendijas apmērs no ir 939 eiro mēnesī. Stipendijas izmaksā reizi mēnesī, tā netiek aplikta ar nodokļiem, un to izmaksā VKKF no savā budžetā paredzētajiem finanšu līdzekļiem.