Sākums / Norises / 2023

Iznākusi 2023. gada “Lībiešu gadagrāmata”, kas veltīta Līvu savienības 100. gadskārtai. Tās atvēršana, kā jau jubilejas gadā piedienas, paredzēta divreiz un abas reizes Lībiešu tautas namā Mazirbē. Vispirms 11. jūlijā pulksten 16.00, kad tautas namā varēs gan tikties ar gadagrāmatas veidotājiem un rakstu autoriem, gan arī gūt plašāku ieskatu Jāņa Beltes gleznu izstādē, kas veltīta mākslinieka un lībiešu patriota 130. dzimšanas dienai. “Lībiešu gadagrāmatas” atvēršana iekļauta arī Lībiešu svētku programmā 5. augustā.

 

 

Gadagrāmatā publicētie raksti sakārtoti piecās plašās nodaļās: “Līvu savienībai 100”, “Valodas dzīve”, “Lībiešu kultūrtelpa”, “Atceres” un “Notikumi”. Pirmo reizi gadagrāmatas sastādītāja un redaktore ir Renāte Blumberga, vāku dizaina autore ir Baiba Damberga, kura iedvesmu guvusi krāšņajos lībiešu tautastērpa lakatos, bet grāmatas dizainu un maketu veidojusi māksliniece Katrīna Vasiļevska.

 

 

Gadagrāmatu ievada Līvu savienības ilggadējo vadītāju atziņas un pārdomas, un tajās dalās pašreizējā vadītāja Ieva Ernštreite un Aldis Ermanbriks. Godinot kādreizējos Līvu savienības aktīvistus, publicēts Renātes Blumbergas raksts “Lībiešu ozols”, kurā aplūkots Pētera Damberga devums vietvārdu apzināšanā, un fragments no topošās grāmatas par Gerdu Sinkēviču, kam autore Anta Rugāte devusi nosaukumu “Kubkīerõd. Savijumi”. Plašākas sarunas un apceres veltītas arī Līvu savienības šābrīža rosīgākajiem ļaudīm: Mārai Vīgertei, Montai Kvjatkovskai un Teiksmai Pobusei.

Nodaļā “Valodas dzīve” publicēti dažādi viedokļi par to, kā sokas lībiešu valodas mācīšana un mācīšanās, kādas metodes izmanto tie, kuri māca un mācās, un no kurienes viņi gribētu sagaidīt palīdzīgu roku. Viedokļos dalās Zoja Sīle un Jānis Mednis, Linda Zonne-Zumberga un Ieva Zdanovska.

Šajā izdevumā, kā jau Lībiešu mantojuma gadā, Lībiešu kultūrtelpa aptver ne tikai tradicionālo Ziemeļkurzemes piekrasti, bet arī Vidzemes lībisko kultūrtelpu, trimdas lībiešu kopienu ASV un pat digitālo pasauli. Sadaļā “Atceres” atzīmēta Valdas Marijas Šuvcānes 100., Ausmas Liepas 85., Māras Zirnītes un Ulda Krasta 80. dzimšanas diena, kā arī lībiešu dzejas izlases “Es viltīgāks par tevi, menca!” iznākšanas gadsimta ceturksnis, kam veltīta dzejnieka Harija Skujas sarakste ar lībiešu tekstu tulkotāju Paulīni Kļaviņu.

Sadaļā “Notikumi” varēs uzzināt, kas jauns noticis Lībiešu kultūrtelpā no laika, kad iznāca iepriekšējā gadagrāmata (2020) līdz šāgada izdevumam. Plaša Ievas Vītolas intervija ar arheologu Juri Urtānu veltīta šīgada arheoloģiskajam piemineklim – Svētupes Lībiešu upuralai. Lībiešu mantojuma gadam veltīts Gunta Zemīša ieskats arheoloģiskajos izrakumos Turaidā. Gadagrāmatā aplūkota Kolkas lībiešu etnogrāfisko priekšmetu kolekcija, ievietots fragments no Baibas Šuvcānes topošās grāmatas “Gaist līvu dziesma debesīs” un vēl citi materiāli.

Gadagrāmatas izdevējs ir biedrība “Līvu (lībiešu) savienība “Līvõd Īt”. Atbalstītāji – Valsts kultūrkapitāla fonds un biedrība “Līvõ kultūr sidām” (Lībiešu kultūras centrs).